en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Място на провеждане

Конференцията ще се проведе в сградите на ВСУ, като официалното откриване ще бъде в киносалона, намиращ се в административната сграда (ректората) на Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Регистрацията на участниците с предаване на материалите на Конференцията ще се извършва в административната сграда (ректората) на  ВСУ – централно фоайе, етаж 1 както следва:

на 9.06.2015 г. (четвъртък) от 08:00 часа до 12:00 часа

на 10.06.2015 г. (петък) от 09:00 часа до 12:00 часа

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com