en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Лични данни

Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 177

e-mail

venci_j@vsu.bg

Образование

1978 – 1983

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил технология

Степен

магистър

Професионална реализация

2003 – 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Организатор по научно-изследователска и издателска дейност

1995 – ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Гл.асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1991 – 1995

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ст.асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1986 - 1991

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1983 – 1986

Строителни войски

 

Под. 62 720 – строителни обекти

Научни интереси

Проектиране, изграждане, производство и усилване на метални конструкции.

Водени лекционни курсове

ССС - р.о. - Стоманени конструкции - упражнения

ССС - р.о. – Дървени и пластмасови конструкции – упражнения

ССС - з.о. - Дървени и пластмасови конструкции - лекции

ССС – маг. – з.о. Специални метални конструкции – упражнения

ССС – маг. – з.о. ИД - Дървени конструкции – лекции

САСС- р.о. - Дървени конструкции – лекции

Учебни пособия

Стоянов Л. Бучков, Йорданов В. Ръководство за курсово проектиране по “ Технология на металните конструкции“, изд. на ВВИСУ Л. Каравелов”. С, 1996

Йорданов В. Методически указания за разработване на курсова задача по “ Метални конструкции ” на тема “Стоманен гредоред “, изд. на ВВИСУ "Л. Каравелов”. С, 1994.

Публикации

18 бр. научни публикации

Специализации

Център за професионално обучение – VDAB, гр. Хаселт, Белгия, 2005 г.

 

 

487 0.388

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...