en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Лични данни

Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 177

e-mail

venci_j@vsu.bg

Образование

1978 – 1983

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил технология

Степен

магистър

Професионална реализация

2003 – 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Организатор по научно-изследователска и издателска дейност

1995 – ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Гл.асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1991 – 1995

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ст.асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1986 - 1991

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1983 – 1986

Строителни войски

 

Под. 62 720 – строителни обекти

Научни интереси

Проектиране, изграждане, производство и усилване на метални конструкции.

Водени лекционни курсове

ССС - р.о. - Стоманени конструкции - упражнения

ССС - р.о. – Дървени и пластмасови конструкции – упражнения

ССС - з.о. - Дървени и пластмасови конструкции - лекции

ССС – маг. – з.о. Специални метални конструкции – упражнения

ССС – маг. – з.о. ИД - Дървени конструкции – лекции

САСС- р.о. - Дървени конструкции – лекции

Учебни пособия

Стоянов Л. Бучков, Йорданов В. Ръководство за курсово проектиране по “ Технология на металните конструкции“, изд. на ВВИСУ Л. Каравелов”. С, 1996

Йорданов В. Методически указания за разработване на курсова задача по “ Метални конструкции ” на тема “Стоманен гредоред “, изд. на ВВИСУ "Л. Каравелов”. С, 1994.

Публикации

18 бр. научни публикации

Специализации

Център за професионално обучение – VDAB, гр. Хаселт, Белгия, 2005 г.

 

 

286 0.114