На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. худ. Николай Николов ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
 

Симеона Николова Джуброва

ст. преп.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
Понеделник 9:30 - 11:00


Телефон: 80 29 187
Имейл: s_dzhubrova@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Английски език 1 - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 2 - избираема, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
---
Английски език, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
специалност Български и английски език
степен Магистър
Професионална реализация
2010 до момента
ВСУ „Любен Каравелов“
Старши преподавател по Английски език
Преподавател по Български език за чуждестранни студенти
Преводач и редактор
2000 г. до момента
Издателство "ЖАР - Жанет Аргирова"
Преводач и редактор
2012 до момента
ЦПО „Знание“
Преподавател по Английски език
2013 до момента
Сдружение „АОК”
Преподавател по Английски език
1997-2010
СОУ „Васил Дечев“
Преподавател по Английски език
   
Научни интереси Английски език като чужд език
Български език като чужд език
Лингвистика и теория и практика на превода
Учебни пособия English for Construction, Headway, New English File, Speak Out
Преводи

Трансформация на куб от доц. д-р Александра Иванова и д-р Стоян Дечев

Енергийна медицина за жени от Дона Идън

Приказаки от Австралия от Шърли Голдън

Вярвай в еднорога от Вики Блум

Еднорогът Сянка от Вики Блум

Западни родопи – природа, история, култура – Български съюз за защита на Родопите

 

 

655 0.539