en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Обществени поръчки

 

Дата на публикуване № на преписка в АОП Процедура
09.10.2017 г. 01220-2017-0001

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

05.04.2016 г. 01220-2016-0002

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

02.02.2016 г. 01220-2016-0001

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на ВСУ Любен Каравелов."

29.05.2015 г. 01220-2015-0002 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки от ВСУ „Любен Каравелов“ , гр. София
05.05.2015 г. 01220-2015-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
04.12.2014 г. 01220-2014-0003 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София”
06.02.2014 г. 01220-2014-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

 

 

14 0.009