en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Цветослава Иванова Зарева

Лични данни

Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

УАСГ, ул „Христо Смирненски” 1, София

ВСУ "Л. Каравелов", ул. „Суходолска” 175, 1373, София

e-mail

ci_zareva@vsu.bg

Образование

2000

СУ “Св. Климент Охридски” - ФМИ, СА ”Д. А. Ценов”

Специалност

Математика и информатика, Банков мeниджмънт

Степен

магистър

Професионална реализация

2011 – ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

главен асистент

2006 – ....

УАСГ

 

главен асистент

2002 – 2006

УАСГ

 

старши асистент

2001 – 2002

УАСГ

 

асистент

2000 – 2001

ТХТ

 

Учител по математика и информатика

1997 – 1997

ЕТ ”Ст. Деянов”

 

счетоводител

Водени лекционни курсове

Архитектура. Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения) –УАСГ

Архитектура, САСС. Дескриптивна геометрия (упражнения) – ВСУ

ТС, Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения) – УАСГ

ВК, Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения) – УАСГ

Участие в международни научни конференции

  • Юни 2004 г. – Созопол-
  • Юни 2011 г. ЕПУ – Перник

 

 

499 0.212

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...