en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Управление на Строителния факултет

Строителният факултет е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, в което се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите и докторантите. В Строителния факултет се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и на образователната и научна степен “доктор”.

Органи за управление на факултета са: Общото събрание на СФ, Факултетният съвет и Деканът на факултета.


Строителен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
2Организатор
Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161mihailova@vsu.bg
3Организатор
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162koprivarova@vsu.bg

 

 

14 0.007