en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Управление на Колежа по строителство

Колежът по строителство (КС) е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, създадено с ПМС № 312/20.12.2002 г. след получаване на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на проект за откриване на колеж към ВСУ. В Колежа по строителство се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите. В него се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалностите: “Строителство на сгради и съоръжения” и “Саниране и дизайн на сгради”.

Органи за управление са: Общото събрание на КС, Съветът на Колежа и Директорът на Колежа.


Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Директор на КС
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки
80 29 160 dekan-sf@vsu.bg
Сътрудник-организатор
Ана Петрова Спасова

80 29 171

80 29 051

spasova@vsu.bg

 

 

200 0.299