en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Колеж по строителство

Колежът по строителство (КС) е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, създадено с ПМС № 312/20.12.2002 г. след получаване на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на проект за откриване на колеж към ВСУ. В Колежа по строителство се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите. В него се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалностите: “Строителство на сгради и съоръжения” и “Саниране и дизайн на сгради”.

Органи за управление са: Общото събрание на КС, Съветът на Колежа и Директорът на Колежа.


Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Директор на КС
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки
80 29 160 dekan-sf@vsu.bg
Сътрудник-организатор
Ана Петрова Спасова

80 29 171

80 29 051

spasova@vsu.bg

 

 

381 0.148

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...