en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Текущи процедури Резюмета от трудове на кандидатите
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Текущи процедури

Резюмета от трудове на кандидатите по обявените конкурси

 

гл. ас. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р Силвия Първанова Бумова - участваща в конкурс за доцент

 

доц. д-р арх. Борислав Янков Борисов - участващ в конкурс за професор

 

гл. ас. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - участваща в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - участник в конкурс за доцент

 

ас. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Борислав Тотев Даалов - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - участващ в конкурс за доцент

 

доц. д-р инж. Георги Иванов Франгов - участващ в конкурс за професор

 

гл. ас. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - участващ в конкурс за доцент

 

доц. доц. д-р Николай Лазаров Манев - участващ в конкурс за професор

 

гл.ас. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - участващ в конкурс за доцент

 

доц. д-р инж. Дончо Наумов Партов - участващ в конкурс за професор
Отзиви от Milos Drdacky, Professor, DrSc., PhD., MSc., CEng., dr.h.c., Prof.Ing. Jiri Studnicka, DrSc., Prof.dr.ing. Radomir Folic, dr.hc. и Prof. dr. ing. Asterios Liolios

 

доц. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - участващ в конкурс за професор

 

доц. д-р Димитър Атанасов Димитров - участващ в конкурс за професор

 

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том I

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том II

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том III

 

гл. ас. д-р Веселин Кънчев Кънчев - участващ в конкурс за доцент

 

 

220 0.148