На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Текущи процедури Резюмета от трудове на кандидатите
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Текущи процедури

Резюмета от трудове на кандидатите по обявените конкурси

 

гл. ас. д-р инж. Петър Георгиев Греков - участващ в конкурс за доцент

 

ас. д-р Цветослава Ианова Зарева-Пеева - участваща в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р Силвия Първанова Бумова - участваща в конкурс за доцент

 

доц. д-р арх. Борислав Янков Борисов - участващ в конкурс за професор

 

гл. ас. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - участваща в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - участник в конкурс за доцент

 

ас. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Борислав Тотев Даалов - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - участващ в конкурс за доцент

 

доц. д-р инж. Георги Иванов Франгов - участващ в конкурс за професор

 

гл. ас. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - участващ в конкурс за доцент

 

доц. доц. д-р Николай Лазаров Манев - участващ в конкурс за професор

 

гл.ас. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - участващ в конкурс за доцент

 

доц. д-р инж. Дончо Наумов Партов - участващ в конкурс за професор
Отзиви от Milos Drdacky, Professor, DrSc., PhD., MSc., CEng., dr.h.c., Prof.Ing. Jiri Studnicka, DrSc., Prof.dr.ing. Radomir Folic, dr.hc. и Prof. dr. ing. Asterios Liolios

 

доц. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - участващ в конкурс за професор

 

доц. д-р Димитър Атанасов Димитров - участващ в конкурс за професор

 

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том I

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том II

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том III

 

гл. ас. д-р Веселин Кънчев Кънчев - участващ в конкурс за доцент

 

 

8 0.004