en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”


Краен срок за подаване на оферти: 31.05.2016 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 31.05.2016 г. Час: 16:00


Документи за участие в обществената поръчка


Информация за преписката на сайта на АОП


Протокол № 1 от 07.07.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 7.07.2016 г. в 12:46.


Протокол № 2 от 01.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 1.08.2016 г. в 16:30.

Съобщение:
Отварянето на ценовите предложения ще се състои на 4.08.2016 г. (четвъртък), в 10 часа в заседателната зала на ВСУ "Л. Каравелов" - София. Вижте: цялото съобщение
публикувано тук на 1.08.2016 г. в 16:05.


Протокол № 3 от 04.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 8.08.2016 г. в 18:00.

Съобщение:
На 11.08.2016 г. (четвъртък), в 10 часа в заседателната зала на ВСУ "Л. Каравелов" - София, ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител. Вижте: цялото съобщение
публикуван тук на 8.08.2016 г. в 18:10.


Протокол № 4 от 12.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 17.08.2016 г. в 6:55.


Решение за класиране на участниците и обяваване на изпълнител
публикуван тук на 17.08.2016 г. в 6:56.

 

222 0.095