Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”


Краен срок за подаване на оферти: 31.05.2016 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 31.05.2016 г. Час: 16:00


Документи за участие в обществената поръчка


Информация за преписката на сайта на АОП


Протокол № 1 от 07.07.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 7.07.2016 г. в 12:46.


Протокол № 2 от 01.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 1.08.2016 г. в 16:30.

Съобщение:
Отварянето на ценовите предложения ще се състои на 4.08.2016 г. (четвъртък), в 10 часа в заседателната зала на ВСУ "Л. Каравелов" - София. Вижте: цялото съобщение
публикувано тук на 1.08.2016 г. в 16:05.


Протокол № 3 от 04.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 8.08.2016 г. в 18:00.

Съобщение:
На 11.08.2016 г. (четвъртък), в 10 часа в заседателната зала на ВСУ "Л. Каравелов" - София, ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител. Вижте: цялото съобщение
публикуван тук на 8.08.2016 г. в 18:10.


Протокол № 4 от 12.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 17.08.2016 г. в 6:55.


Решение за класиране на участниците и обяваване на изпълнител
публикуван тук на 17.08.2016 г. в 6:56.

 

360 0.132