bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close VSU in Media Други сайтове за ВСУ Обмен на хипервръзки
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Media about VSU

2018 г.

16.11.2018
в. „Строител”: Връчиха дипломите на юбилейния 80-и випуск на ВСУ „Любен Каравелов”

7.11.2018
в. „Строител”: 200 възпитаници на ВСУ „Любен Каравелов” получиха дипломите си за завършено висше образование

28.10.2018
в. „Строител”: ВСУ „Любен Каравелов” отбеляза своя 80-годишен юбилей с научна конференция с международно участие и празничен концерт

Вижте: pdf публикацията в детайли

2017 г.

23.01.2017
Вестник "Строител" Представяне на ВСУ като участник в проект за изграждане на Център за компетентност (интервюта с доц. д-р инж. Р. Иванов, доц. д-р инж. В. Стоянов и доц. д-р инж. Хр. Заякова)

2016 г.

27.10.2016
Азбуки бр. 43 - стр. 23, Underground на... четвъртия етаж (С изложба от ракурси към градската среда посрещат рождения ден на висшето си училище студенти от „Любен Каравелов“)

27.10.2016
Вестник "Строител" - стр. 27, ВСУ „Любен Каравелов“ отбеляза 78-а годишнина: Университетът почете празника с изложбата „Ракурси към градската среда“

13.07.2016
Вестник "Строителство имоти" - стр. 12, Системата фаворизира обучението в гимназия и университет за сметка на професионалните училища (интервю с доц. д-р инж. Венцеслав Стооянов, зам.-ректор на ВСУ "Любен Каравелов")

17.06.2016
Вестник "Строител" - стр. 27, Обучаваме бъдещите инженери по най-актуалните и модерни течения в строителството (интервю с доц. д-р инж. Венцеслав Стооянов, зам.-ректор на ВСУ "Любен Каравелов")

16.06.2016
Азбуки стр. 1 и 20 - стр. 20, Тайните на строителството (информация за XVI Международна научна конференция ВСУ'2016)

01.06.2016
Вестник "Строител" - Магистри се обучаваха по управление на финансови ресурси (тема за инициативата на ВСУ „Любен Каравелов“ и ОП на КСБ – Пловдив, която дава шанс на студентите за нови професионални умения)

27.05.2016
Вестник "Строител" - ВСУ „Любен Каравелов“ изпрати 121 свои дипломирани випускници (информация за тържествена церемония за изпращане на Випуск`2016 – зимна сесия)

29.04.2016
Вестник "Строител" - стр. 11, Завърши седмото издание на "Аз мога да строя" (интервю с доц. д-р инж. Радан Иванов, Ректор на ВСУ "Любен Каравелов" и жури на конкурса)

15.04.2016
Вестник "Строител" - стр. 36, Отбелязваме 10-годишен юбилей на Архитектурния факултет (интервю с проф. д-р арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния факултет на ВСУ "Любен Каравелов)

29.01.2016
Вестник "Строител" - стр. 24, Генезис и съвременни тенденции в развитието на тенсегрити ограждащите конструкции с равнинни повърхнини (гл. ас. д-р арх. Юлия Илиева от ВСУ "Л. Каравелов")

22.01.2016
Вестник "Строител" - стр. 25, Разработка на строително-инвестиционен проект на многофункционална сграда в градски квартал със слаба инфраструктура и благоустройство (инж. Станислав Бакърджиев и инж. Владислава Гогова от ВСУ "Л. Каравелов")

07.01.2016
Вестник "Аз буки" - Млади учени защитават идеи в Брюксел

2015 г.

25.12.2015
Вестник "Строител" - Сключен договор между КСБ, ВСУ "Л. Каравелов" и "БГ Алтернатива" за повишаване качеството на професионалното образование и обучение

17.12.2015
Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов: Творческите ни контакти с КСБ са от взаимна полза

17.12.2015
Рудозем днес -
Студент от Чепинци спечели второ място в най-престижния конкурс за млади хора в България

20.11.2015
Вестник "Строителство Градът" -
Дипломираха се 152 абсолвенти от ВСУ "Любен Каравелов" - випуск`2015 лятна сесия

20.11.2015
Вестник "Аз Буки" - Създаденото от човека остава

28.09.2015
Списание "Българе" - инж. Станислав Бакърджиев, докторант във ВСУ

Вестник „Строител”

09.10.2015
Доц. д-р инж. Радан Иванов: Стремежът ни е към конвертируемо образование в полза и на бранша

18.09.2015
77 първокурсници прекрачиха прага на ВСУ "Л. Каравелов"

16.08.2015
Доц. д-р инж. Георги Годинячки: Готови сме за да обучаваме кандидати от Европа и Близкия изток

14.08.2015
Проф. д-р арх. Борислав Борисов: Защитата на дипломните работи показа, че студентите ни са добре подготвени за професионална реализация

04.06.2015
„Винербергер” ЕООД отпразнува 10-годишен юбилей с партньори и приятели Компанията бе удостоена с почетния плакет на ВСУ „Любен Каравелов”

9.03.2015
Дипломираха се магистри по управление на инвестиционни проекти

 

350 0.203

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...