На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р арх. Людмила Александрова проф. д-р арх. Янко Александров доц. д-р арх. Юлия Илиева ас. д-р арх. Ярослав Рангелов ас. арх. Андрей Велинов ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Диана Христова Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

 

Приемно време на преподавателите от Катедра Сградостроителство и ерхитектурни конструкции.

 

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Изпълняващ длъжността ръководител катедра
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева
 yuliya_ilieva@vsu.bg
вторник 10:00 - 12:00 часа
2доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова80 29 152salivgri@yahoo.com
понеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
3проф. д-р арх. Янко Цветков Александров80 29 152aleksandrov@vsu.bg
понеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
4ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева81 29 256dr9673640@abv.bg
понеделник, 5 час понеделник, 6 час
5ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов yaroo@abv.bg
вторник 9.30 - 11.30
6ас. д-р арх. Пламен Генов Генов arch_genov@abv.bg
вторник: 10:40 - 12:25
7ас. арх. Андрей Георгиев Велинов81 29 256andreivel@gmail.com
вторник от 8:30 до 10:30
8ас. арх. Димитър Иванов Никифоров - на хонорар dimnikiforov@yahoo.co.uk
вторник, от 13:30 до 15:30
9ас. д-р арх. Иванка Василева Маринова - на хонорар80 29 168m_vania@hotmail.com
понеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
10ас. арх. Диана Димитрова Христова - на хонорар diana_christova@abv.bg
петък каб.207, 16-17ч

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП II - еднофамилна жилищна сграда, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП III - обществени сгради І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП V - многофамилна жилищна сграда, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП І - ваканционно селище, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектура на хотелски сгради - избираема, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции I част, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции II част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции II част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции ІІ, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
ВАП - изобразителни средства в архитектурата, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Енергоефективна архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Иновационно архитектурно проектиране - избираема, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Основи на архитектурната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Основи на архитектурната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство II част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строително инженерство
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория и история на дизайна , 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Теория на иновационните стъпки - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория на иновационните стъпки, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Техническо чертане, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
УП-03: Сградостроителство, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура

По-стари учебни планове

Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

744 0.507