en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов гл. ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Андрей Велинов проф. д-р арх. Янко Александров Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

 

Приемно време на преподавателите от Катедра Сградостроителство и ерхитектурни конструкции.

 

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева
80 29 124yuliya_ilieva@vsu.bg
вторник от 10:00 до 12:00 часа
2гл. ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов80 29 124yaroo@abv.bg

вторник 9.30 - 11.30

3гл. ас. д-р арх. Пламен Генов Генов80 29 152arch_genov@abv.bg
вторник: 10:40 - 12:25
4гл. ас. д-р арх. Иванка Василева Маринова80 29 168m_vania@hotmail.com
понеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
5ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева dr9673640@abv.bg
понеделник, 5 час понеделник, 6 час
6ас. арх. Атанас Колев Василев bureu_vassilev_Ltd@abv.bg
7ас. арх. Андрей Георгиев Велинов81 29 256andreivel@gmail.com
четвъртък от 8:30 до 10:30
8проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - гост-преподавател80 29 152aleksandrov@vsu.bg
понеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП II - еднофамилна жилищна сграда, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП III - обществени сгради І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП V - многофамилна жилищна сграда, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП І - ваканционно селище, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектура на хотелски сгради - избираема, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции I част, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции II част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции II част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции ІІ, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
ВАП - изобразителни средства в архитектурата, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Енергоефективна архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Иновационно архитектурно проектиране - избираема, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Основи на архитектурната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Основи на архитектурната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство II част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строително инженерство
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория на иновационните стъпки - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория на иновационните стъпки, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Техническо чертане, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
УП-03: Сградостроителство, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура

По стари учебни планове

Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

551 0.255

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...