en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Учебен отдел Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Административни отдели Учебен отдел Финансово-счетоводен отдел
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Ректор Заместник ректори Ректорат Контролен съвет Административни отдели
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Учебен отдел

Учебният отдел е обслужващо звено на ВСУ, в което се осъществява планирането, организирането, контрола и отчитането на учебния процес. Обучението се осъществява въз основа на учебна документация за всяка специалност и степен, което включва квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и годишен график на учебния процес.

 
Длъжност, име Телефон E-mail
Ръководител учебен отдел
Христо Стойков Христов
02 8029 115 hristov@vsu.bg
Зам.-ръководител учебен отдел
инж. Красимира Любенова Стоева
02 8029 116 krstoeva@vsu.bg

 

256 0.081