На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Приемно време на преподавателите

Архитектурен факултет

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

1проф. д.а.н. арх. Борислав Янк. БорисовСряда от 8:00 до 10:00
2доц. д-р Благовеста Ив. Иванова–Цоцовавторник: 13:00-15:00 ч.
3доц. д-р арх. Борислава Ал. Манчева-Велковапонеделник от 13-15 часа
4доц. д-р арх. Димитър Ст. Власаревсряда 10:00 - 12:00 часа ok
5доц. д-р арх. Ина В. ЛамбеваСряда от 9.30 до 11.30
6доц. д-р арх. Ирена Н. Спиридоновачетвъртък от 12-14ч.
7ас. арх. Владимир К. Дамянов

Всеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч., в стая 68- 4ти етаж, админ. корпус.

8ас. арх. Евгений Н. Гацовчетвъртък от 10:30 до 11:30 петък от 10:30 до 11:30
9ас. арх. Емил Г. Сардарев
10ас. арх. Надя Хр. Митева-ТрайковаПетък 10:00-12:00
11проф. д-р арх. Константин Н. Бояджиев
12доц. д-р арх. Марта Т. Петрова
13проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кр. Добревпонеделник и четвъртък от 13,30 до 14,30
14проф. д-р арх. Тодор В. Булев
15доц. д-р арх. Валентина П. Върбановавторник от 9:30 до 11:30 ч.
16арх. Валентина Ст. Едревапонеделник от 10.00 до 12.00 часа
17доц. д-р Любомир Б. Гуринов
18арх. Николай Ст. Яръмлъковчетвъртък от 14:00 до 16:00 ч. и
петък от 9:00 до 11:00 ч.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

1доц. д-р арх. Юлия М. Илиевасряда от 13:00 до 15:00 часа
2гл. ас. д-р арх. Иванка В. Мариновапонеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
3гл. ас. д-р арх. Пламен Г. Геноввторник: 10:40 - 12:25
4гл. ас. д-р арх. Ярослав Т. Рангелов

вторник 9.30 - 11.30

5ас. арх. Андрей Г. Велиновчетвъртък от 8:30 до 10:30
6ас. арх. Атанас К. Василев
7ас. арх. Елена Ив. Динева-Василевапонеделник, 5 час понеделник, 6 час
8проф. д-р арх. Янко Цв. Александровпонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

1доц. д-р Ваньо Цв. Георгиевсряда: от 10:30 до 12:00
и от 12:30 до 13:00
2доц. д-р худ. Александра Ст. Ивановапонеделник от 11 до 12 ч. и четвъртък от 11 до 12 ч.
3доц. д-р инж. Любен Евт. Любеноввторник и четвъртък от 14:00 до 15:30 ч.
4гл. ас. д-р худ. Николай Т. Николовпонеделник от 9:00 до 11:00
5ст. преп. Антоанета Д. Димитровавторник: 10:00 - 11:00
петък: 09:30 - 10:30
6ст. преп. Симеона Н. ДжуброваПонеделник 15:30 - 17:00
7ст. преп. д-р худ. Стоян Г. Дечевпонеделник 11-17
8ас. Борислав Г. Козаревсряда от 11:00 ÷ 13:30

 

Строителен факултет

Механика и математика

1доц. д-р инж. Анита К. Хандрулевапонеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д-р инж. Дончо Н. Партовпонеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 14:00-16:00
3проф. д.т.н. инж. Константин С. Казаковвторник: 10:30-12:00
4доц. д-р инж. Радан Ив. ИвановВалидно до 14.09.2018 г.:
сряда: 10:00-12:00
На 13.06.2018 няма да има приемно време поради командировка.
5доц. д-р инж. Иван Г. ВайсиловЧЕТВЪРТЪК: 11.30-14.00
6гл. ас. инж. Петър Г. Грековпонеделник: 13ч.-15ч.
7гл. ас. д-р инж. Илиана Й. Стойновапонеделник: 11:00-12:00 четвъртък: 13:00-14:00 каб.64
8ас. инж. Владимир Д. Матуски04.04.2018 (сряда)- от 08:00 до 11:00; 05.04.2018 (четвъртък)- от 08:00 до 11:00; 10.04.2018 (вторник)- от 08:00 до 11:00; Изпит по МКЕ - 11.04.2018 - от 09:00
9проф. д-р инж. Банко П. Банков
10проф. д-р инж. Рангел П. Рангелов
11проф. д-р инж. Димитър Ат. Димитроввторник от 11 до 14 ч.
12проф. д-р Николай Л. Маневвторник: 12:00-14:00
13доц. д-р Веселин К. Кънчеввторник: 13:00-14:00 сряда: 13:00-14:00

Катедра "Ниско строителство"

1доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стояноввторник: 11:30–13:30
сряда: 11:30–13:30
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цв. Рошавеловвторник: от 11:30 до 13:30
3проф. д-р инж. Георги Ив. Франговпонеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Георги Ив. Годинячки

четвъртък 11,30 - 14,00 ч.

5доц. д-р инж. Христина Ст. ЗаяковаСряда от 9:30 до 10:30 Четвъртък от 9:30 до 10:30
6ас. инж. Андрей Н. Михайловпонеделник: 14:00-16:00
7гл. ас. д-р инж. Иванка Д. Добревавторник от 13:30 до 15:30 ч.
8ас. инж. Милена Искр. Мидева-Димитровасряда: 13:00-15:00 ч.
9доц. д-р инж. Ради Хр. Ганевпонеделник от 10:00 до 12:00 ч.
10доц. д-р инж. Пламен Иванов
11ас. инж. Йордан Д. Велинов

Катедра "Строителни конструкции"

1доц. д-р инж. Димо М. Кисовпонеделник от 8.00 до 10.00
2доц. д-р инж. Георги Д. Георгиевпонеделник 12:00 - 14:00 ч.
3доц. д-р инж. Тодор Д. Георгиевконсултациите - до 17.09.2018 год. - след уговорка по телефона
4доц. д-р инж. Борислав Т. Дааловвторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5доц. д-р инж. Веселин Сл. СлавчевПонеделник: 13:30 - 15:30
6гл. ас. д-р инж. Пламена БалеваВторник и четвъртък 13:30 - 14:30
7ас. инж. Венцислав Г. Йордановсряда 8.00 - 10.00
8ас. инж. Станислав П. Рачев

понеделник: 14:00 до 16:00
четвъртък: 15:35 до 16:30

9гл. ас. д-р инж. Иван Й. Иванчевпетък (22.06.2018г.) 09:30 - 11:30 ч.
10ас. инж. Станислав П. Цветковпонеделник: 10:00-12:00ч.- задочно обучение; понеделник: 13:00-15:00ч.- редовно обучение. каб.78, ет.4, бл.1
11ас. инж. Антон Н. Гороломов
12проф. д-р инж. Тотю Б. Даалов

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

1доц. д-р инж. Венцислав К. Стояновпонеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2доц. д-р инж. Офелия К. Лазова-Велиновапетък: 12:30 - 14:30 ч.
3ас. д-р инж. Борис Т. Николовчетвъртък 13:00-14:00 ч.
4ас. инж. Владислава Ат. Гоговавторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
5ас. инж. Добрин Ив. Сотироввторник 8:30-10:30 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
6ас. Константин Ив. Тасовсряда 13:30 - 15:30 ч. ,
7ст. преп. Кирил Г. Кирилов
8доц. д-р инж. Георги Аг. Тепеделеновпонеделник от 11:00 до 13:00
9доц. д-р Пламен Н. Ангелов
10ас. инж. Петър Г. Бучков
11ас. инж. Борислав Крум. Милевпонеделник 13:30 - 15:00 ч. сряда 13:00 - 14:30
12доц. д-р инж. Лъчезар Сп. Хрисчевна хонорар
13д-р инж. Сотир Ст. Илиевсряда от 13:00 до 15:00 часа
14доц. д-р инж. Лора Ст. Рангелова
15гл. ас. Иван К. Тасов
16инж. Недко Недков

 

8 0.008