На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Приемно време на преподавателите

Архитектурен факултет

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

1проф. д.а.н. арх. Борислав Янк. БорисовСряда от 8:00 до 10:00
2проф. д-р арх. Константин Н. Бояджиев
3проф. д-р арх. Тодор В. Булев
4доц. д-р арх. Марта Т. Петрова
5проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кр. Добревпонеделник и четвъртък от 13,30 до 14,30
6доц. д-р арх. Валентина П. Върбановавторник от 9:30 до 11:30 ч.
7доц. д-р Благовеста Ив. Иванова–Цоцовавторник: 13:00-14:30 ч.
8доц. д-р арх. Борислава Ал. Манчева-Велковапонеделник от 13-15 часа
9доц. д-р арх. Димитър Ст. Власаревсряда 10:00 - 12:00 часа ok
10доц. д-р арх. Ирена Н. Спиридоновачетвъртък от 12-14ч.
11доц. д-р арх. Ина В. ЛамбеваСряда от 9.00 до 11.00
12ас. арх. Емил Г. Сардарев
13ас. арх. Евгений Н. Гацовчетвъртък от 10:30 до 11:30 петък от 10:30 до 11:30
14ас. арх. Атанас К. Василев
15ас. арх. Надя Хр. МитеваСряда 10:00-14:00ч.
16ас. арх. Любомир Ас. Горчев
17ас. арх. Владимир К. Дамянов

Всеки  работен  ден, от 13:00 до 15:00 ч., в стая 68- 4ти етаж, админ. корпус.

18доц. д-р Любомир Б. Гуринов
19арх. Валентина Ст. Едревапонеделник от 10.00 до 12.00 часа
20арх. Николай Ст. Яръмлъковчетвъртък от 14:00 до 16:00 ч. и
петък от 9:00 до 11:00 ч.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

1доц. д-р арх. Юлия М. Илиевавторник 10:00 - 12:00 часа
2доц. д-р арх. Людмила Гр. Александровапонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
3проф. д-р арх. Янко Цв. Александровпонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
4ас. арх. Елена Ив. Динева-Василевапонеделник, 5 час понеделник, 6 час
5ас. д-р арх. Ярослав Т. Рангеловвторник 9.30 - 11.30
6ас. д-р арх. Пламен Г. Геноввторник: 10:40 - 12:25
7ас. арх. Андрей Г. Велиноввторник от 8:30 до 10:30
8ас. арх. Димитър Ив. Никифороввторник, от 13:30 до 15:30
9ас. д-р арх. Иванка В. Мариновапонеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
10ас. арх. Диана Д. Христовапетък каб.207, 16-17ч

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

1доц. д-р Ваньо Цв. Георгиевсряда: от 11:30 до 12:00
и от 12:30 до 14:00
2доц. д-р инж. Любен Евт. Любеноввторник и четвъртък от 14:00 до 15:30 ч.
3доц. д-р худ. Александра Ст. Ивановапонеделник от 15 до 16 ч. и четвъртък от 13.30 до 15 ч.
4ст. преп. Антоанета Д. Димитровасряда: 13:30 - 14:30 четвъртък: 12:30 - 13:30
5ст. преп. Симеона Н. ДжуброваПонеделник 9:30 - 11:00
6ст. преп. худ. Николай Т. Николовпонеделник от 9:00 до 11:00
7ст. преп. д-р худ. Стоян Г. Дечевпонеделник 11-17
8ас. Борислав Г. Козаревсряда от 11:00 ÷ 13:30
9преп. худ. Пламен М. Петков

 

Строителен факултет

Механика и математика

1доц. д-р инж. Анита К. Хандрулевапонеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д-р инж. Дончо Н. Партовпонеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 14:00-16:00
3проф. д.т.н. инж. Константин С. Казаковвторник: 10:30-12:00
4доц. д-р инж. Радан Ив. ИвановВалидно до 25.05.2018 г.:
понеделник: 8:45-9:45
вторник: 15:45-16:45
5доц. д-р инж. Иван Г. Вайсиловвторник: 11.00-13.00
6гл. ас. инж. Петър Г. Грековпонеделник: 13ч.-15ч.
7ас. д-р инж. Илиана Й. Стойновавторник: 11:30-13:00 каб.70 четвъртък: 11:30-12:00 каб.70
8ас. инж. Владимир Д. МатускиВ седмицата преди изпита по МКЕ всеки ден от 09:00 до 11:00
9проф. д-р инж. Банко П. Банков
10проф. д-р инж. Рангел П. Рангелов
11проф. д-р инж. Димитър Ат. Димитроввторник от 11 до 14 ч.
12проф. д-р Николай Л. Маневвторник: 12:00-14:00
13доц. д-р Веселин К. Кънчеввторник: 13:00-14:00 сряда: 13:00-14:00

Катедра "Ниско строителство"

1доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стояноввторник: 11:30–13:30
сряда: 11:30–13:30
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цв. Рошавеловвторник: от 11:30 до 13:30
3проф. д-р инж. Георги Ив. Франговпонеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Георги Ив. Годинячки

четвъртък 11,30 - 14,00 ч.

5доц. д-р инж. Христина Ст. ЗаяковаСряда от 9:30 до 10:30 Четвъртък от 9:30 до 10:30
6ас. инж. Андрей Н. Михайловпонеделник: 14:00-16:00
7гл. ас. д-р инж. Иванка Д. Добревавторник от 13:30 до 15:30 ч.
8ас. инж. Милена Искр. Мидева-Димитровасряда: 13:00-15:00 ч.
9доц. д-р инж. Ради Хр. Ганевпонеделник от 10:00 до 12:00 ч.
10доц. д-р инж. Пламен Иванов
11ас. инж. Йордан Д. Велинов

Катедра "Строителни конструкции"

1доц. д-р инж. Димо М. Кисовпонеделник от 11.00 до 13.00
2доц. д-р инж. Георги Д. Георгиевпонеделник 12:00 - 14:00 ч.
3доц. д-р инж. Тодор Д. Георгиевдо 11.02.2018 г: на 06.02.2018г., вторник: 11:00 до 12,00-каб. 204 Уч.корпус и на 08.02, четвъртък : 11,00 до 12:00
4доц. д-р инж. Борислав Т. Дааловвторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5доц. д-р инж. Веселин Сл. СлавчевПонеделник: 13:30 - 15:30
6гл. ас. д-р инж. Пламена БалеваВторник и четвъртък 13:30 - 14:30
7ас. инж. Венцислав Г. Йордановсряда 8.00 - 10.00
8ас. инж. Станислав П. Рачев

понеделник: 14:00 до 16:00
четвъртък: 14:00 до 16:00

9гл. ас. д-р инж. Иван Й. Иванчеввторник 15:40 - 16:40 ч. четвъртък 13:20 - 14:20 ч.
10ас. инж. Станислав П. Цветковпонеделник: 10:00-12:00ч.- задочно обучение понеделник: 13:00-15:00ч.- редовно обучение каб.78, ет.4, бл.1
11ас. инж. Антон Н. Гороломов
12проф. д-р инж. Тотю Б. Даалов

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

1доц. д-р инж. Венцислав К. Стояновпонеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2доц. д-р инж. Офелия К. Лазова-Велиновапетък: 12:30 - 14:30 ч.
3ас. д-р инж. Борис Т. Николовсряда 13:00-14:00 ч.
четвъртък 13:00-14:00 ч.
4ас. инж. Владислава Ат. Гоговавторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
5ас. инж. Добрин Ив. Сотироввторник 8:30-10:00 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
6ас. Константин Ив. Тасовсряда 13:30 - 15:30 ч. ,
7ст. преп. Кирил Г. Кирилов
8доц. д-р инж. Георги Аг. Тепеделеновпонеделник от 11:00 до 13:00
9доц. д-р Пламен Н. Ангелов
10ас. инж. Петър Г. Бучков
11ас. инж. Борислав Крум. Милевпонеделник 13:30 - 15:00 ч.
сряда 13:00 - 14:30
12доц. д-р инж. Лъчезар Сп. Хрисчевна хонорар
13д-р инж. Сотир Ст. Илиевсряда от 13:00 до 15:00 часа
14доц. д-р инж. Лора Ст. Рангелова
15гл. ас. Иван К. Тасов
16инж. Недко Недков

 

587 0.275