Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Приемно време на преподавателите

Архитектурен факултет

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

1проф. д.а.н. арх. Борислав Янк. Борисовсряда 8:00-10:00 ч.
2доц. д-р Благовеста Ив. Иванова–Цоцовавторник 13:00-15:00 ч.
3доц. д-р арх. Борислава Ал. Манчева-Велковапонеделник 13:00-15:00 ч.
4доц. д-р арх. Димитър Ст. Власаревсряда 10:00-12:00 ч.
5доц. д-р арх. Ирена Н. Спиридоновачетвъртък 12:00-14:00 ч.
6доц. д-р арх. Ина В. Ламбевасряда 9:30-11:30 ч.
7ас. арх. Емил Г. Сардарев
8ас. арх. Евгений Н. Гацовчетвъртък 10:30-11:30 ч.
петък 10:30-11:30 ч.
9ас. арх. Надя Хр. Митева-Трайковапетък 10:00-12:00 ч.
10ас. арх. Владимир К. ДамяновВсеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч.,
в стая 68 - 4ти етаж, админ. корпус.
11проф. д-р арх. Константин Н. Бояджиев
12доц. д-р арх. Марта Т. Петрова
13проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кр. Добревпонеделник и четвъртък 13:30-14:30 ч.
14проф. д-р арх. Тодор В. Булев
15доц. д-р арх. Валентина П. Върбановавторник 9:30-11:30 ч.
16доц. д-р Любомир Б. Гуринов
17арх. Николай Ст. Яръмлъковчетвъртък 14:00-16:00 ч. и
петък 9:00-11:00 ч.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

1доц. д-р арх. Юлия М. Илиевавторник от 10:00 до 12:00 часа
2гл. ас. д-р арх. Пламен Г. Геноввторник: 10:40 - 12:25
3гл. ас. д-р арх. Ярослав Т. Рангелов

вторник 9.30 - 11.30

4гл. ас. д-р арх. Иванка В. Мариновапонеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
5ас. арх. Андрей Г. Велиновчетвъртък от 8:30 до 10:30
6ас. арх. Валентина Ст. Едревапонеделник 10.00-12.00 ч.
7ас. арх. Димитър Г. Гочев
8проф. д-р арх. Янко Цв. Александровпонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
9ас. арх. Елена Ив. Динева-Василевапонеделник, 5 час понеделник, 6 час
10ас. арх. Атанас К. Василев

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

1доц. д-р Ваньо Цв. Георгиевсряда 11:30-12:00, 12:30-14:00 ч.
2доц. д-р худ. Александра Ст. Ивановапонеделник 11:00-12:00 ч. и
четвъртък 11:00-12:00 ч.
3доц. д-р инж. Любен Евт. Любеноввторник и четвъртък 14:00-15:30 ч.
4ст. преп. Антоанета Д. Димитровачетвъртък: 11:30 - 14:00
5ст. преп. Симеона Н. Джубровапонеделник 15:30-17:00 ч.
6ст. преп. д-р худ. Николай Т. Николовпонеделник 9:00-11:00 ч.
7ас. Борислав Г. Козаревсряда от 11:00-13:30 ч.
8ст. преп. д-р худ. Стоян Г. Дечевпонеделник 11-17 ч.

 

Строителен факултет

Механика и математика

1доц. д-р инж. Анита К. Хандрулевапонеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д.т.н. инж. Константин С. Казаковвторник: 10:30-12:00
3доц. д-р инж. Радан Ив. ИвановПонеделник: 13:00-14:00, 15:00-16:00
4доц. д-р инж. Петър Г. Грековсряда: 12:30 - 14:00
5доц. д-р Цветослава Ив. Зарева-ПееваПонеделник: 13:45 - 15:45
Четвъртък: 14:00 - 15:00
6гл. ас. д-р инж. Илиана Й. Стойновапонеделник: 11:00-12:00 четвъртък: 13:00-14:00 каб.64
7ас. инж. Антон Н. Гороломов
8проф. д-р инж. Дончо Н. Партовпонеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 14:00-16:00
9проф. д-р инж. Банко П. Банков
10проф. д-р Николай Л. Маневвторник: 12:00-14:00
11проф. д-р инж. Димитър Ат. Димитроввторник от 11 до 14 ч.
12проф. д-р инж. Рангел П. Рангелов
13доц. д-р инж. Иван Г. ВайсиловЧЕТВЪРТЪК: 11.30-14.00
14ас. инж. Владимир Д. Матуски04.04.2018 (сряда)- от 08:00 до 11:00; 05.04.2018 (четвъртък)- от 08:00 до 11:00; 10.04.2018 (вторник)- от 08:00 до 11:00; Изпит по МКЕ - 11.04.2018 - от 09:00

Катедра "Ниско строителство"

1ас. инж. Милена Искр. Мидева-Димитровасряда: 13:00-15:00 ч.
2доц. д-р инж. Ради Хр. Ганевпонеделник от 10:00 до 12:00 ч.
3доц. д-р инж. Пламен Иванов
4ас. инж. Йордан Д. Велинов

Катедра "Строителни конструкции"

1доц. д-р инж. Тодор Д. Георгиев до 23.05.2019 г. : ПЕТЪК: в каб. 59, бл.1 : от 12,25 до 13,40, a сутринта - в големите междучасия - в каб. 208, бл.2.
2доц. д-р инж. Димо М. Кисовпонеделник от 8.00 до 10.00
3доц. д-р инж. Веселин Сл. СлавчевПонеделник: 13:30 - 15:30
4доц. д-р инж. Борислав Т. Дааловвторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5гл. ас. д-р инж. Пламена М. Балева-ЙосифоваПонеделник и четвъртък 13:30 - 14:30
6гл. ас. д-р инж. Иван Й. Иванчевсряда - 13.00-14.00
7ст. преп. Кирил Г. Киров
8проф. д-р инж. Тотю Б. Даалов
9доц. д-р инж. Георги Д. Георгиевпонеделник 12:00 - 14:00 ч.
10ас. д-р инж. Станислав П. ЦветковПОНЕДЕЛНИК: от 13:30 до 15:30ч. каб. 78, ет. 4, бл. 1
11ас. инж. Станислав П. Рачев

понеделник: 13:30 до 16:00

12ас. инж. Венцислав Г. Йордановсряда 8.00 - 10.00

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

1доц. д-р инж. Венцислав К. Стояновпонеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цв. Рошавеловвторник: от 11:30 до 13:30
3проф. д-р инж. Георги Ив. Франговпонеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стояновпонеделник 11:30 – 13:30 ч.
четвъртък 13:00 – 15:00 ч.
5доц. д-р инж. Христина Ст. ЗаяковаСряда от 9:30 до 10:30 Четвъртък от 9:30 до 10:30
6доц. д-р инж. Лъчезар Сп. Хрисчевна хонорар
7доц. д-р инж. Офелия К. Лазова-Велиновапетък: 12:30 - 14:30 ч.
8гл. ас. д-р инж. Иванка Д. Добревапонеделник от 15:30 до 17:30ч.
9ас. д-р инж. Борис Т. Николовне е на разположение след 01.01.2019
10ас. инж. Андрей Н. Михайловпонеделник: 14:00-16:00
11ас. инж. Владислава Ат. Гогова-Илиевавторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
12ас. инж. Добрин Ив. Сотироввторник 8:30-10:30 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
13ас. Константин Ив. Тасовсряда 13:30 - 15:30 ч. ,
14доц. д-р инж. Георги Аг. Тепеделеновпонеделник от 11:00 до 13:00
15доц. д-р Пламен Н. Ангелов
16ас. инж. Петър Г. Бучков
17ас. инж. Борислав Крум. Милевпонеделник 13:30 - 15:00 ч. сряда 13:00 - 14:30
18д-р инж. Сотир Ст. Илиевсряда от 13:00 до 15:00 часа
19доц. д-р инж. Лора Ст. Рангелова
20гл. ас. Иван К. Тасов
21инж. Недко Недков

 

439 0.206

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...