en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Приемно време на преподавателите

Архитектурен факултет

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

1проф. д.а.н. арх. Борислав Янков БорисовСряда от 8:00 до 10:00
2проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев
3проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев
4доц. д-р арх. Марта Томова Петрова
5проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добревпонеделник и четвъртък от 13,30 до 14,30
6доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбановачетвъртък от 9:30 до 11:30 ч.
7доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцовавторник: 9:30-10:30; 14:00-15:00 ч.
8доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова

понелелник от 13-15 часа

9доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власаревсряда 10:00 - 12:00 часа
10гл. ас. д-р арх. Ирена Николаева Спиридоновачетвъртък от 12-14ч.
11гл. ас. д-р арх. Ина Вълчева ЛамбеваВторник от 9.30 до 10:30
12ас. арх. Емил Георгиев Сардарев
13ас. арх. Евгений Николаев Гацовпонеделник от 13:30 до 14:30
четвъртък от 13:00 до 14:00
14ас. арх. Атанас Колев Василев
15ас. арх. Надя Христова Митевапонеделник 16-18ч.
16ас. арх. Любомир Асенов Горчев
17ас. арх. Владимир Кирилов Дамяноввсеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч., без четвъртък, в стая 209, учебен корпус.
18доц. д-р Любомир Борисов Гуринов
19арх. Валентина Стефанова Едревапонеделник от 10.00 до 12.00 часа
20арх. Николай Стефанов Яръмлъковчетвъртък от 14:00 до 16:00 ч. и
петък от 9:00 до 11:00 ч.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

1доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александровапонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
2проф. д-р арх. Янко Цветков Александровпонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
3гл. ас. д-р арх. Юлия Методиева Илиевасряда 15:30 - 17:30 часа
4ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева
5ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов
6ас. д-р арх. Пламен Генов Геновсряда: 12:00 - 14:00
7ас. арх. Андрей Георгиев Велиноввторник от 8:30 до 10:30
8ас. арх. Димитър Иванов Никифороввторник, от 13:30 до 15:30
9ас. д-р арх. Иванка Василева Мариновапонеделник 11:30-13:30 ч.
10ас. арх. Диана Димитрова Христова

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

1доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиевпонеделник: от 11:30 до 12:00
и от 12:30 до 14:00
2доц. д-р инж. Любен Евтимов Любеноввторник и четвъртък от 14:00 до 15:30 ч.
3доц. д-р худ. Александра Стефанова Ивановапонеделник от 15 до 16 ч. и четвъртък от 13.30 до 15 ч.
4ст. преп. Веселина Георгиева Ивановавторник 12.30 - 14.00, уч. корпус, стая 413
5ст. преп. Антоанета Димитрова Димитровавторник: 10:45 - 12:15
петък: 10:45 - 12:15
6ст. преп. Симеона Николова Джубровав отпуск да 31.12.2017 г.
7ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечевпонеделник 11-17
8ас. Борислав Господинов Козареввторник от 09:00 ÷ 12:00
9преп. худ. Николай Томов Николовпонеделник от 9:00 до 11:00
10преп. худ. Пламен Маков Петков

 

Строителен факултет

Механика и математика

1доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулевапонеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д-р инж. Дончо Наумов Партовпонеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 12:30-14:00
3проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаковвторник: 10:30-12:00
4доц. д-р инж. Радан Иванов Ивановпонеделник: 12:30-14:00
петък: 10:00-11:00
5доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсиловсряда: 11:30-13:30
6гл. ас. инж. Петър Георгиев Грековпонеделник: 13ч.-15ч.
7ас. инж. Илиана Йорданова Стойновавторник: 15:30-17:00
четвъртък: 13:30-14:00
8ас. инж. Владимир Данчов Матускисряда: 13:30-15:30
четвъртък: 15:30-17:00
9проф. д-р инж. Банко Петков Банков
10проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов
11проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров
12проф. д-р Николай Лазаров Маневвторник: 12:00-14:00
13доц. д-р Веселин Кънчев Кънчеввторник: 13:00-14:00 сряда: 13:00-14:00
14доц. д-р Силвия Първанова Бумовачетвъртък: 12:00-14:00

Катедра "Ниско строителство"

1доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стояновпонеделник: 10:00–12:00
сряда: 14:00–16:00
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавеловвторник: от 11:30 до 13:30
3проф. д-р инж. Георги Иванов Франговпонеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки

четвъртък 11,30 - 14,00 ч.

5доц. д-р инж. Христина Стоянова ЗаяковаВторник от 11:30 до 13:30
6ас. инж. Андрей Николаев Михайловпонеделник: 14:00-15:00
петък: 14:00-15:00
7гл. ас. д-р инж. Иванка Димитрова Добревачетвъртък от 13:30 до 15:00 ч.
8ас. инж. Милена Искрова Мидева-Димитровасряда: 13:00-15:00 ч.
9доц. д-р инж. Ради Христов Ганев
10доц. д-р инж. Пламен Иванов
11ас. инж. Йордан Димитров Велинов

Катедра "Строителни конструкции"

1доц. д-р инж. Димо Марков Кисовпонеделник от 11.00 до 13.00
2доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиевпонеделник 12:00 - 14:00 ч.
3доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиевсряда: 12:30-14:00
четвъртък: 10:00-11:40
4доц. д-р инж. Борислав Тотев Дааловвторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5доц. д-р инж. Веселин Славчев СлавчевПонеделник: 13:30 - 15:30
6гл. ас. д-р инж. Пламена Балевапонеделник и четвъртък 13:30 - 14:30
7ас. инж. Венцислав Георгиев Йордановпонеделник 10:30 - 11:30
8ас. инж. Станислав Петров Рачевпонеделник: 15:00 до 17:00
четвъртък: 14:00 до 16:00
9гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов ИванчевПонеделник 15.00 - 16.30 Петък 15.00 - 16.30
10ас. инж. Станислав Петров Цветковпонеделник: 10:00-12:00ч.- задочно обучение понеделник: 13:00-15:00ч.- редовно обучение понеделник: 09:00-16:00ч.- ЛЧЕАСК каб.206А, бл.6
11проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

1доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стояновпонеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велиновапонеделник: 10:00 - 12:00 ч.
3ас. д-р инж. Борис Тодоров Николовсряда 13:00-14:00 ч.
четвъртък 13:00-14:00 ч.
4ас. инж. Владислава Атанасова Гоговавторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
5ас. инж. Добрин Иванов Сотироввторник 8:30-10:00 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
6ас. Константин Иванов Тасовсряда 13:30 - 14:30 ч. , четвъртък 13:30 - 14:30 ч.
7ст. преп. Кирил Георгиев Кирилов
8доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделеновпонеделник от 11:00 до 13:00
9доц. д-р Пламен Николов Ангелов
10ас. инж. Петър Георгиев Бучков
11ас. инж. Борислав Крумов Милевпонеделник 13:30 - 15:00 ч.
сряда 13:30 - 15:00
12доц. д-р инж. Лъчезар Спасов ХрисчевВторник 11,30-13,00 - бл.6, к-т 105
13д-р инж. Сотир Стоянов Илиевсряда от 13:00 до 15:00 часа
14ас. инж. Здравка Иванова Александрова
15доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова
16гл. ас. Иван Константинов Тасов
17инж. Недко Недков

 

14 0.007