en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов доц. д-р инж. Христина Заякова доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов ас. инж. Владислава Гогова-Илиева ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни


ЛЪЧЕЗАР  СПАСОВ  ХРИСЧЕВ

Ръководител катедра 

Лични данни
Научно звание

Доцент

Научна степен

Доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 + 359 898 615 832 , 02 8029 170

e-mail

l.hrischev@abv.bg

Образование
2005 - 2009

ВСУ „Любен Каравелов” - София

Специалност

Технология и механизация на строителното производство

Научна степен

Доктор

1995 – 2000

ВВИСУ „Любен Каравелов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство – профил Конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2013 - ... ВСУ „Л. Каравелов”
  Ръководител на катедра „Технология и мениджмънт на строителството”
2012 - ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по “Технология и механизация на строителството”

2010 - 2012 ВСУ „Л. Каравелов”
  Главен асистент по “Технология и механизация на строителството”
2009 – 2010

Строителна компания „Солинера билд” ООД

 

Изпълнителен директор

2006 – 2009

„Пампов инженеринг” ЕООД

 

Проджект мениджър

2004 - 2006

„Пампов инженеринг” ЕООД

 

Технически ръководител

2000 - 2004

Министерство на отбраната

Научни интереси

Индустриални подови настилки и полимерни подови покрития, антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, строителна химия, технология на строителството, ЗБУТ, строителни материали

Водени лекционни курсове

ССС-44. Производствена база на строителни фирми

ССС-39. Технология на довършителните работи

ССС-33. Безопасност и хигиена на труда

ССС-37. Технология на строителните процеси

МАГ-ТСП.2 Материали и технологии за довършителни работи

МАГ-ТСП.4 Технологии за изграждане на сгради и съоръжения

Членство в професионални организации

- Член на Управителния съвет на НТССБ;

- БАИС – Българска асоциация по изолации в строителството;

- RILEM – Международен съюз на експертите по строителни материали, системи и конструкции – със седалище във Франция;

- АМСТЕ – Асоцоация на машинните, строителните и транспортните инженери
Публикации

40 научни публикации

Награди

- Награда /грамота/ за най-добър доклад на млад учен до 35 г. – Международна научна конференция – Варна 2008 г.

-   Награда /грамота/ за най-добър доклад на млад учен до 35 г. – Международна научна конференция – ВСУ`2011
Специализации

2007 - “BASF Construction Chemicals” Ltd. (Шафхаузен, Швейцария);

2010 - “Medipav” Srl. (Палермо, Италия);

2011 - Flowcrete Ltd. (Варшава, Полша)
Курсове

Курс за вътрeшен одитор ISO 9001

Курс „Оценител на недвижими имоти”

Курс „Координатор по безопасност и здраве в строителството”

Курс „Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд”

Курс „Успешните менииджъри – предпоставка за развитието на компанията”

Курс „Лидерски умения за мениджъри”

Курс „Презентационни умения”

 

 

515 0.361

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...