На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. худ. Николай Николов ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Ваньо Цветанов Георгиев

доц. д-р

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации" - Ръководител катедра

Приемно време и консултации:
сряда: от 11:30 до 12:00
и от 12:30 до 14:00


Телефон: 80 29 125
Имейл: info@vanyog.com

Преподавани учебни дисциплини:
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Компютърни 3D визуализации, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни растерни изображения, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни технологии І, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
---
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Личен сайт vanyog.com
Образование
2001-2004 Аграрен университет – Пловдив
Научна специалност 01.01.12 Информатика, тема "Създаване на модели и софтуер, приложими при обработка на данни от селскостопански изследвания"
Степен доктор

1978 – 1982

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Научна специалност

Физик, учител по физика с допълнителна специалност по математика

Степен

магистър

Професионална реализация
2015 - ... ВСУ „Л. Каравелов”
  доцент

2008 – 2015

ВСУ „Л. Каравелов”

 

главен асистент

1985 – 2008

Аграрен университет - Пловдив

 

Последователно асистент, старши асистент и главен асистент по физика

1983 - 1985 ЕСПУ - с. Дреновец и СПТУ по индустриално строителство - гр.Видин
  учител по физика

Научни интереси

Информационни технологии, Математическа статистика, Приложна физика.
Софтуерни продукти: Revit Architecture, Photoshop, AutoCAD, Lazarus, Moodle и др.
Програмиране: PHP, JavaScript, HTML, CSS, C++, Qt, Pascal.

Учебни пособия

Базиран на Moodle сайт за учебни материали и дистанционно обучение на ВСУ

Публикации

над 30 научни публикации

 

 

662 0.272