en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Студентски съвет

Орган на защита на общите интереси на обучаващите се е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

 
Състав Телефон (+ 359) E-mail
Председател
Александър Захариев Кехайов
0879902807 ss_vsu@abv.bg

Зам.-председател

Хасан Мустафов Хасанов

0877775378 haso1993@abv.bg

Секретар

Гергана Петрова Петрова

0888651690 gerganapetrova1@abv.bg
Диана Илиянова Димитрова 0885118154 diana12123@abv.bg
Александър Ангелов Райчевски 0887410581 crazybuhalist@abv.bg
 

 

Студентски съвет на ВСУ във Facebook

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

330 0.221