en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Спорт

ВСУ “Л. Каравелов” е с богати дългогодишни традиции в спорта. Спортните отбори на училището по футбол, спортно ориентиране, спортна стрелба, волейбол, баскетбол, лека атлетика и др. в близкото минало са печелили нееднократно призови места в различни състезания и първенства между висшите училища, за което свидетелстват множество купи, грамоти, флагове и др.

В настоящия момент три спортни отбора на училището участват в студентските първенства – по футбол, волейбол и баскетбол. Студентите могат да участват в представителните отбори на ВСУ, ръководени от преподавателите по физическо възпитание.

В учебните планове на всички специалности и степени са включени задължителни физически занимания – спорт по избор. В края на семестъра всеки студент трябва да получи подпис в студентската си книжка от преподавателя по съответния вид спорт. Студентите сами определят вида спорт, с който желаят да се занимават, както следва: волейбол, тенис на маса, аеробика, футбол, самоотбрана, баскетбол, плуване, ски.


 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

14 0.206