en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Институционална акредитация

Институционална акредитация

Акредитацията на висшите училища в България се осъществява от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).


Институционалната акредитация е резултат от оценка на:

  • начина, по който висшето училище осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл. 17 от Закона за висшето образование;
  • ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Свидетелство за акредитация

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

311 0.107