en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Акредитация Институционална акредитация Програмна акредитация
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Институционална акредитация

Институционална акредитация

Акредитацията на висшите училища в България се осъществява от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).


Институционалната акредитация е резултат от оценка на:

  • начина, по който висшето училище осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл. 17 от Закона за висшето образование;
  • ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Свидетелство за акредитация

 

189 0.130