На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


Кандидатстудентски справочник на ВСУ 2018

Визитна картичка

Наименование

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Представлявано от

проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов

Статут

Висше държавно специализирано училище, съгласно чл. 17, ал. 4 от ЗВО,
акредитирано от НАОА

Седалище и адрес

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Комуникационна информация

телефон - 80 29 100
факс - 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg
web-адрес: www.vsu.bg

Легитимиращи документи за откриване и преобразуване на училището

Височайший Указ № 22/18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III
Указ № 1815/16.08.1973 г. на Държавния съвет за преминаване към висш курс на обучение под наименование ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”
Указ № 248/15.08.1991 г. на Президента на Р България за преименуване във ВВИСУ “Л. Каравелов”
Указ № 272/14.07.2000 г. на Народното събрание за девоенизиране и преименуване във ВСУ “Л. Каравелов”

БУЛСТАТ

BG 131207254

IBAN Разплащателна сметка

BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

IBAN Набирателна сметка

BG90 BNBG 9661 3300 1461 01

IBAN Валутна сметка

BG51 BNBG 9661 3400 1461 40

BIC код на банка "БНБ"

BNBGBGSD

 


print Печат

 

 

538 0.151