en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

 

Визитна картичка

Наименование

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Представлявано от

проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов

Статут

Висше държавно специализирано училище, съгласно чл. 17, ал. 4 от ЗВО,
акредитирано от НАОА

Седалище и адрес

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Комуникационна информация

телефон - 80 29 100
факс - 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg
web-адрес: www.vsu.bg

Легитимиращи документи за откриване и преобразуване на училището

Височайший Указ № 22/18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III
Указ № 1815/16.08.1973 г. на Държавния съвет за преминаване към висш курс на обучение под наименование ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”
Указ № 248/15.08.1991 г. на Президента на Р България за преименуване във ВВИСУ “Л. Каравелов”
Указ № 272/14.07.2000 г. на Народното събрание за девоенизиране и преименуване във ВСУ “Л. Каравелов”

БУЛСТАТ

BG 131207254

IBAN Разплащателна сметка

BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

IBAN Набирателна сметка

BG90 BNBG 9661 3300 1461 01

IBAN Валутна сметка

BG51 BNBG 9661 3400 1461 40

BIC код на банка "БНБ"

BNBGBGSD

 


print Печат

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

14 0.120