Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ПЛЕНЕР НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ
17-28.08.2016

Информация за пленера

Всяка година студентите и преподавателите от ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” провеждат пленер в различни краища на страната. Това представлява  Практиката по рисуване, която е част от обучението по Архитектура в първи курс на нашия университет.

Избираме райони от страната, които съчетават ландшафтни и архитектурни забележителности, които да обогатят представите ни и да ни провокират към творческа интерпретация при отразяването на околната среда.

Тази година това събитие се проведе на 21-24 май в околностите на гр. Берковица, с. Бързия, Клисурския манастир, гр. Вършец и връх Ком. В него взеха участие 20 студенти от първи курс Архитектура и трима преподаватели, художници.

За всички нас, преподаватели и студенти това беше уникално и незабравимо изживяване, което ни позволи да се докоснем до вълнуващите гледки на Берковския балкан, до местните архитектурни забележителности, които са важна част от нашето национално културно и природно богатство.

В изложбата може да се разгледа избрана част от произведенията, които бяха създадени по време на пленера. Повечето от изложените работи са създадени основно от рисуване ”на живо”, така че в тях може да се проследят неподправените усещания и емоции на авторите.

Използваните техники на пленера са акварел, темпера, маслена живопис, молив, пастел, туш и смесени техники.

Снимки от изложбата

 

 

330 0.703

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...