bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Учебен план за специалност "Управление на инвестиционни проекти"

 
  ПЪРВИ' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
1

Инвестиционна дейност в строителството

8 + 0 ТО   2
2

Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти

8 + 4 И КЗ 5
3

Законова и нормативна уредба в строителството

8 + 0 ТО   3
4

Компютърни технологии І

0 + 9 ТО   3
5

Факултативна дисциплина

0 + 8   2
         
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 90 ч.

24 +21

 

15

 

 

 

 

 

  ПЪРВИ'' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
6

Стратегии в инвестиционното проектиране

6 + 2 И   3
7

Строително предприемачество

6 + 2 И КЗ 3
8

Маркетинг в строителството

6 + 2 ТО

КЗ

3
9

Организация на строителните инвестиционни проекти

8 +7 И

КП

4
10

Факултативна дисциплина

0 + 4 ТО

 

2
 

 

 

 

 
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 94 ч.

26 + 17

 

15
         
  ВТОРИ' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
11 Логистика в  строителните инвестиционни проекти 5 + 4 ТО КЗ 3
12 Управление на финансовите ресурси 6 + 4 И КЗ 4,5
13 Организация и управление на персонала 8 + 2 И КЗ 4,5
14 Нормативи на ЕС за качеството на строителството 7 + 0 ТО   3
15 Идентификация на риска и математически методи за анализ 4 + 8 И КП 5
         
  Обща аудиторна заетост, ч. – 96 ч. 30 + 18   15
         
  ВТОРИ'' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
16 Стандартизация и производствен контрол на строителните предприятия 7 + 0 ТО   2
17 Организация на комуникациите 4 + 0 ТО   2
18 Контрол и оперативно ръководство на строителните инвестиционни ппроекти 8 + 5 И КЗ 3,5
19 Компютърни технологии ІІ 0 + 15 ТО КЗ 4,5
20 Избираема дисциплина 8 + 0 ТО   3
         
  Обща аудиторна заетост, ч. – 94 ч. 27 + 20   15
         
  ДИПЛОМНА РАБОТА     15
 

Л + У И - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У ТО - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

КП - курсов проект

КЗ - курсови задачи

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
И.1 Математико-статистически модели в управлението на инвестиционните проекти 8 8 0 ІІ сем. 3
И.2 Бизнес администриране и делово общуване 8 8 0 ІІ сем. 3
И.3

Кофражни системи и скелета

8 6 2 ІІ сем. 3
 
 
СПИСЪК
НА ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
Ф.1 Западен език 16   16 І сем. 2
print Печат

 

 

435 0.140

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...