На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Управление Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Специалности в Строителния факултет

В Строителния факултет на ВСУ се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

 
 1. Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
  • редовна форма със срок на обучение 4 години;
  • задочна форма със срок на обучение 5 години.
  • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
  • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
  • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.

  Образователно-квалификационна степен бакалавър с професионална квалификация “строителен инженер”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Строителни конструкции”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Технология на строителното производство”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Управление на инвестиционни проекти”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Технология и управление на строитеството”:

  Образователна и научна степен “доктор”
   
   
   
 

По-подробна информация за специалността можете да намерите в СПЕЦИАЛНОСТИ.

 

 

517 0.144