Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo_VSU2017

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)Покана


Постер


 

Съорганизатори

Logo_NBU

Департамент "Природни науки", Нов Български Университет
 

Като съорганизатор на Международната научна конференция ВСУ‘2017 Департаментът "Природни науки" на НБУ има ангажименти за разпространение на информация, споделяне на част от подготовката и участие в провеждането на ВСУ‘2017. За тази дейност между Департамента и ВСУ е подписан договор за съорганизиране на научното мероприятие, а щатните му преподаватели ползват значителни намаления за таксите за участие (вж. "Преференциални такси".)

Ако проявявате желание да сте наш партньор в провеждането на Конференцията ВСУ'2017, моля, обърнете се  към Председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (conference_bg@vsu.bg).