bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Erasmus+ programme ERASMUS CHARTER 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Обща организация

Комисия по изпълнението на дейностите по Програма Еразъм+ във ВСУ “Л. Каравелов”

Председател

1 Assoc. Prof. Dr. Eng. Anita Костадинова Handruleva - - Зам.-ректор по НДиС на ВСУ 80 29 138, anita_handruleva@abv.bg

Членове

2 Assoc. Prof. Dr. Eng. Vencislav Kirilov Stoyanov - - Декан на Строителния факултет на ВСУ 80 29 181, venci_sto@abv.bg

3 Assoc. Prof. Dr. Аrtist Aleksandra Стефанова Ivanova - - Декан на Архитектурния факултет на ВСУ 80 29 158, alexivanova@yahoo.com

4 Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Iliana Yordanova Stoynova - - Експерт "Международно сътрудничество" 80 29 188, stoynova@vsu.bg

Факултетни координатори

5 Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev Slavchev - – за Строителния факултет 80 29 169, slavchev@vsu.bg

6 Assistant Prof. Architect Emil Georgiev Sardarev - – за Архитектурния факултет 80 29 134, emiarh@abv.bg

 

Комисията отговаря за реализацията и управлението на Програма ЕРАЗЪМ+ на институционално ниво, и за качеството и контрола по изпълнението на договорните ангажименти на ВСУ с ЦРЧР, в това число за:

  • актуализиране на критериите за селекция и процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+;
  • изготвяне на предварителен разчет (план-сметка) за разхода на предвидените финансови средства съгласно Ръководството за изпълнение на децентрализираните дейности по Програма ЕРАЗЪМ+ и Договора с ЦРЧР;
  • провеждане на процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+.

Факултетни координатори отговарят за управлението и координирането на дейностите на факултетно ниво: изготвяне на Споразуменията за обучение на изходящите и входящите студенти, и признаване на обучението проведено от студентите по Програма ЕРАЗЪМ+ в институциите-партньори.

 

 

443 0.342

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...