en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалности

В Архитектурния факултет на ВСУ се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

 

 1. Специалност “АРХИТЕКТУРА
  Образователно-квалификационна степен “магистър”, с
  професионална квалификация “архитект”,
  редовна форма със срок на обучение 5,5 години.
   
 2. Специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  Образователно-квалификационна степен “бакалавър”,
  с професионална квалификация “инженер-архитект”,
  редовна форма със срок на обучение 4 години.
   
 3. Магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"
  Образователно-квалификационна степен “магистър”,
  платена, задочна форма на обучение със срок на обучение 2 години (4 семестъра)

 

 

 

227 0.065