Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo_VSU2017

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)Покана


Постер


 

Обща информация за Конференцията ВСУ'2017

Международната научна конференцията на ВСУ се провежда всяка година в началото на месец юни. Научният комитет на конференцията е съставен от известни български и чуждестранни учени, което е гаранция за високото ниво на представяне на докладите и публикуване на статиите.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Традиционно в конференцията има възможност за участие под различни форми – спонсорство, устно докладване, представяне с постер, участие в дискусии, фирмено представяне, слушател и т.н. Освен това се организират съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен и за най-добър постер на студент. Предвиждаме отново да се проведе Младежкия форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“, като в миналите години наш съорганизатор за тази проява бе Фондация „Еврика”.

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София. Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски и немски език.