en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Строителство на сгради и съоръжения

 

 

Образователно-квалификационната степен “бакалавър” е първата степен на висше образование и е с продължителност 4 години за редовно обучение и 5 години за задочно обучение. Завършилите придобиват широкопрофилни теоретични знания и практически умения от професионалното направление и специалността.

След завършване на обучението си по бакалавърска степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.

 

 

 

207 0.044