Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Катедра Строителни конструкции

 

Катедра "Строителни конструкции"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев
80 29 164georgiev.todor.d@gmail.com
до 23.05.2019 г. : ПЕТЪК: в каб. 59, бл.1 : от 12,25 до 13,40, a сутринта - в големите междучасия - в каб. 208, бл.2.
2доц. д-р инж. Димо Марков Кисов80 29 154dkisov@abv.bg
понеделник от 8.00 до 10.00
3доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев80 29 169slavchev@vsu.bg
Понеделник: 13:30 - 15:30
4доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов80 29 169bobdaal@abv.bg
вторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова baleva_josifova@abv.bg
Понеделник и четвъртък 13:30 - 14:30
6гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев80 29 154iivanchev@mail.bg
сряда - 13.00-14.00
7ст. преп. Кирил Георгиев Киров80 29 186 
8проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов - гост преподавател80 29 110 
9доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев - на хонорар80 29 153gdg@vsu.bg
понеделник 12:00 - 14:00 ч.
10ас. д-р инж. Станислав Петров Цветков - на хонорар st.cvetkov@vsu.bg
ПОНЕДЕЛНИК: от 13:30 до 15:30ч. каб. 78, ет. 4, бл. 1
11ас. инж. Станислав Петров Рачев - на хонорар80 29 165rachev@vsu.bg

понеделник: 13:30 до 16:00

12ас. инж. Венцислав Георгиев Йорданов - на хонорар80 29 177v.yordan@abv.bg
сряда 8.00 - 10.00

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Автоматизация на строително-конструктивното проектиране, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Антисеизмично осигуряване на сгради, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Антисеизмично осигуряване на сградите, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Зидани конструкции - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Мостове, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мостове, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Специални метални конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Стоманени конструкции, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Стоманени, дървени и пластмасови конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Стоманени, дървени и пластмасови конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Стоманобетон, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Стоманобетонни конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции

По стари учебни планове

Автоматизация на строително-конструктивното проектиране , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Дървени и пластмасови конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Дървени и пластмасови конструкции, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мостове, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мостове, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени и дървени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени и дървени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции , 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

574 0.226