bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ - 23.05.2018 г.

Уведомяваме студентите от IV курс – редовно обучение, специалност „Архитектура”, че съгласно учебния план в края на VIII семестър, в периода на лятната ваканция 2018 г. – в рамките на 80 часа /2 седмици/, следва да проведат стаж в проектантски бюра като стажант-проектанти.

В срок до 22.06.2018 г. студентите следва да представят при организатор обучение на Архитектурен факултет уведомително писмо от управителя на проектантска фирма за готовността й да приеме стажанта.

До 28.09.2018 г. да представят служебна бележка /отзив/ за проведения стаж.

На непровелите стажа и непредставили служебна бележка /отзив/ ще се счита за невзет изпит.

Образци на служебните бележки може да намерите ТУК.

От Учебен отдел


СЪОБЩЕНИЕ - 23.05.2018 г.

Уведомяваме студентите от III курс – редовно обучение, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, че съгласно учебния план в края на VI семестър, в периода на лятната ваканция 2018 г. – в рамките на 80 часа /2 седмици/, следва да проведат стаж в строителна фирма като помощник - технически ръководител.

В срок до 22.06.2018 г. студентите следва да представят при организатор обучение на Архитектурен факултет уведомително писмо от управителя на фирмата за готовността й да приеме стажанта.

До 28.09.2018 г. да представят служебна бележка /отзив/ за проведения стаж.

На непровелите стажа и непредставили служебна бележка /отзив/ ще се счита за невзет изпит.

Образци на служебните бележки може да намерите ТУК.

От Учебен отдел

 

403 0.712

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...