en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Конкурси за академични длъжности

Главен асистент със специалност Строителни конструкции
Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за заемане на академичнaта длъжност  главен асистент в професионално направлен...   още...
Главен асистент със специалност Строителни материали и изделия, и технология на производството им
Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за заемане на академичнaта длъжност  главен асистент в професионално направлен...   още...

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

326 0.073