en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалности

В Колежа по строителство на ВСУ се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

 

Образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:

  1. Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”:
    • редовна форма със срок на обучение 3 години;
    • задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.

  2. Специалност “САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ
    • редовна форма със срок на обучение 3 години;
    • задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.
 
 

 

209 0.118