en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Текущи и приключили процедури за академични длъжности

По конкурс:

Съобщение за конкурса

Председател на журито:

Рецензенти:

Изготвящи становища:

Кандидати по конкурса:

Дата за представяне на рецензиите: 0000-00-00

Дата за провеждане на избора: 0000-00-00

Резюмета на трудовете на кандидатите 

225 0.241