en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Текущи и приключили процедури за академични длъжности

По конкурс:

Съобщение за конкурса

Председател на журито: Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов

Членове на журито:
Проф. д-р арх. Янко Александров
Проф. д-р арх. Константин Бояджиев
Проф. д-р арх. Тодор Булев
Доц. д-р арх. Димитър Власарев

Кандидати:
ас. д-р арх. Иванка Василева Маринова
ас. д-р арх. Пламен Генов Генов
д-р арх. Радосвета Кирова-Делчева
ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов

Дата за провеждане на изпит: 2017-10-26

Дата за провеждане на избора: 2018-01-18 

220 0.224