en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Текущи и приключили процедури за академични длъжности

По конкурс:

Съобщение за конкурса

Председател на журито: Проф. д-р арх. Борислав Борисов

Рецензенти:
Проф. д-р арх. Борислав Борисов   Рецензия
Проф. д-р арх. Иван Данов   Рецензия

Изготвящи становища:
Проф. д-р арх. Константин Бояджиев   Становище
Проф. д-р арх. Евлоги Цветков   Становище
Проф. д-р арх. Петър Софиянски   Становище
Проф. д-р арх. Боряна Генова   Становище
проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев   Становище

Кандидати по конкурса:
гл. ас. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова

Дата за представяне на рецензиите: 2017-05-29

Дата за провеждане на избора: 2017-06-29

Резюмета на трудовете на кандидатите 

225 0.105