Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалности към Центъра за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към ВСУ “Л. Каравелов” е лицензиран да извършва обучение по следните специалности:


 1. „Оператор на компютър”
  • ”Текстообработване” – първа степен на професионална квалификация (СПК)

 2. „Електромонтъор”
  • ”Електрически инсталации” – втора СПК

 3. ”Монтьор на енергиини съоръжения и инсталации”
  • ”Топлинна техника” – втора СПК
  • ”Климатична и вентилационна техника” – втора СПК

 4. ”Монтьор на Подемно–транспортна техника”
  • ”Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” – втора СПК
  • ”Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” – втора СПК

 5. ”Строителен техник”
  • ”Строителство и архитектура” – трета СПК
  • ”Водно строителство” – трета СПК
  • ”Транспортно строителство” – трета СПК

 6. ”Строител”
  • ”Помощник в строителството” – втора СПК
  • ”Кофражи” – втора СПК
  • ”Армировка и бетон” – втора СПК
  • ”Зидария” – втора СПК
  • ”Мазилки и шпакловки” – втора СПК
  • ”Вътрешни облицовки и настилки” – втора СПК
  • ”Външни облицовки и настилки” – втора СПК
  • „Мозайки” – втора СПК
  • ”Бояджийски работи” – втора СПК
  • ”Строително дърводелство” – втора СПК
  • ”Строително тенекеджийство” – втора СПК
  • ”Покриви” – втора СПК

 7. ”Строител - монтажник”
  • ”Стоманобетонови конструкции” – втора СПК
  • ”Метални конструкции” – втора СПК
  • ”Сухо строителство” – втора СПК
  • ”Дограма и стъклопоставяне” – втора СПК

 8. ”Монтажник на В и К мрежи”
  • ”Вътрешни В и К мрежи” – втора СПК
  • ”Външни В и К мрежи” – втора СПК

 9. ”Пътен Строител”
  • ”Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” – втора СПК

 10. ”Озеленител”
  • „Парково строителство и озеленяване – първа СПК

 

376 0.213

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...