en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Център за професионално обучение Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалности към Центъра за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към ВСУ “Л. Каравелов” е лицензиран да извършва обучение по следните специалности:


 1. „Оператор на компютър”
  • ”Текстообработване” – първа степен на професионална квалификация (СПК)

 2. „Електромонтъор”
  • ”Електрически инсталации” – втора СПК

 3. ”Монтьор на енергиини съоръжения и инсталации”
  • ”Топлинна техника” – втора СПК
  • ”Климатична и вентилационна техника” – втора СПК

 4. ”Монтьор на Подемно–транспортна техника”
  • ”Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” – втора СПК
  • ”Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” – втора СПК

 5. ”Строителен техник”
  • ”Строителство и архитектура” – трета СПК
  • ”Водно строителство” – трета СПК
  • ”Транспортно строителство” – трета СПК

 6. ”Строител”
  • ”Помощник в строителството” – втора СПК
  • ”Кофражи” – втора СПК
  • ”Армировка и бетон” – втора СПК
  • ”Зидария” – втора СПК
  • ”Мазилки и шпакловки” – втора СПК
  • ”Вътрешни облицовки и настилки” – втора СПК
  • ”Външни облицовки и настилки” – втора СПК
  • „Мозайки” – втора СПК
  • ”Бояджийски работи” – втора СПК
  • ”Строително дърводелство” – втора СПК
  • ”Строително тенекеджийство” – втора СПК
  • ”Покриви” – втора СПК

 7. ”Строител - монтажник”
  • ”Стоманобетонови конструкции” – втора СПК
  • ”Метални конструкции” – втора СПК
  • ”Сухо строителство” – втора СПК
  • ”Дограма и стъклопоставяне” – втора СПК

 8. ”Монтажник на В и К мрежи”
  • ”Вътрешни В и К мрежи” – втора СПК
  • ”Външни В и К мрежи” – втора СПК

 9. ”Пътен Строител”
  • ”Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” – втора СПК

 10. ”Озеленител”
  • „Парково строителство и озеленяване – първа СПК

 

197 0.065