en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалности в Архитектурен факултет

В Архитектурния факултет на ВСУ се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

 

 1. Специалност “АРХИТЕКТУРА
  Образователно-квалификационна степен “магистър”, с
  професионална квалификация “архитект”,
  редовна форма със срок на обучение 5,5 години.
   
 2. Специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  Образователно-квалификационна степен “бакалавър”,
  с професионална квалификация “инженер-архитект”,
  редовна форма със срок на обучение 4 години.
   
 3. Магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"
  Образователно-квалификационна степен “магистър”,
  платена, задочна форма на обучение със срок на обучение 2 години (4 семестъра)

 

 

 

205 0.058