en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалности в Колежа по строителство

В Колежа по строителство на ВСУ се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

 

Образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:

  1. Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”:
    • редовна форма със срок на обучение 3 години;
    • задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.

  2. Специалност “САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ
    • редовна форма със срок на обучение 3 години;
    • задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.
 
 

 

202 0.452