en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Предложения за работа

ИНЖЕНЕЕРС 4Ю И СИЕ С.Д - AutoCAD чертожници

”СИНИ” ООД, гр. София - Офис организатор

”СИНИ” ООД, гр. София - Технически ръководител

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

14 0.012