На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Правилници на ВСУ Още документи Закони Правилници Помещения под наем, търгове, обяви Политика за използването на "Бисквитки"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Помещения под наем, търгове, обяви


2017 г.


8.08.2017 г.

Заповед No 828/08.08.2017 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов"

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ – всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – 16,00 ч. на 08.09.2017 г. в деловодството на ВСУ
ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 11.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа
в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Тръжна документация Позиция № 1

Тръжна документация Позиция № 2

Тръжна документация Позиция № 3

Тръжна документация Позиция № 4

Тръжна документация Позиция № 5

Тръжна документация Позиция № 6

Тръжна документация Позиция № 7

Тръжна документация Позиция № 8

Тръжна документация Позиция № 9

Тръжна документация Позиция № 10

Тръжна документация Позиция № 11

Тръжна документация Позиция № 12

Тръжна документация Позиция № 13

Тръжна документация Позиция № 14

Тръжна документация Позиция № 15

Тръжна документация Позиция № 16

Тръжна документация Позиция № 17

Тръжна документация Позиция № 18

Тръжна документация Позиция № 19

Заповед на ректора № 1001 от 19.10.2017 г. за определяне на наематели на обекти


2016 г.


ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

на 27.05.2016 г. (петък) от 11.00 часа в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Обява

Тръжна документация

 


О Б Я В А

На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС), чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед № 23/08.01.2016 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов",

ОБЯВЯВАМ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ


2014 г.


Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на ВСУ
Търг с тайно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи, собственост на ВСУ "Л. Каравелов"....   още...

 

539 0.334