Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo_VSU2017

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)Покана


Постер


 

Сборник доклади

С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език.

Докладите се публикуват в сборник „Доклади XVII Международна научна конференция ВСУ‘2017“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Международния научен комитет.

Сборникът се състои от няколко тома, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието - проф. д-р инж. Дончо Партов и доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов.

Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание, който ще бъде ISSN: 1314-071X. Той се издава на хартиен носител и на оптичен носител - CD диск с кутия, съдържаща изданието в pdf-формат, с възможност за цветно разпечатване на статиите.

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ‘2017 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ‘2017 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.