Logo

XVII
International
Scientific Conference

June 8-9, 2017
Sofia

Logo_VSU2017

Accepted Abstracts

Note: The received applications and abstracts are arranged in alphabetical order, based on the first author’s name. If you wish to make corrections, please contact the chairmen or secretaries of the Organizing Committee. We have the authors’ promise that the reports described in English will be presented in English. The deadline full paper submission and conference fee payment is April 24, 2017 (Monday).

I. Architecture and Urbanism

Presentations
Александър Бояджиев

Намиране на работещи механизми и функциониращи бизнес планове, за ревитализацията на изоставените градски пространства в големите градове на България

Борислав Козарев
Използване на командата Superhatch при изчертаване на тавани на възрожденски къщи в AutoCad

Борислава Манчева-Велкова, Анита Нешева
Сложни по форма комплексни решения при проектиране на конни бази

Борислава Манчева-Велкова, Станислав Цветков
Архитектурно-конструктивни решения на сгради за производство и първична преработка на гъби

Весела Попова    
опография и морфология – два аспекта на архитектурата във времена на глобализация

Димитрина Попова
S, M, L, XL мащаби в панелните комплекси на София

Димитър Власарев, Антон Гороломов, Любомир Максимов
Ролята на зелените пространства от централната градска част на гр. Кюстендил - устройствени маршрути

Йордан Радев, Димитрина Попова, Стефан Аспарухов, Димо Джотолов, Ангел Енкин
Метод за прогнозиране на състоянието на междублоковите пространства на панелните комплекси в София

Константин Бояджиев    
Архитектурното образование в България - бележки и коментари

Людмила Александрова, Янко Александров, Георги Желязков, Иван Александров
Структура от опънати ципи и мрежи за покриване на градини, разположени върху съществуващи покриви

Людмила Александрова, Янко Александров, Тугай Ялчън, Кристиян Савов
Използване на соларни клетки за постигане на енергийна самодостатъчност на училища в Африка

Мария Диамандиева
Съвременният авангарден хотел в културните измерения на 21-ви век

Младен Танов
Българинът и градските обществени пространства - исторически предпоставки за формиране на социокултурен модел и съвременното му проявление

Пламен Генов
Автономното жилище

Пламен Генов
Защитено жилище за аутисти

Станимир Величков, Атанас Ковачев, Младен Танов
Веломаршрути. Правила и параметри за проектиране в градската среда

Цвета Жекова
Приложение на строително-информационния модел (BIM) в архитектурното проектиране

Цвета Жекова
Съвременни методи за изследване на климатичните влияния в архитектурното проектиране

Янко Александров
Иновационно проектиране без изобретателска стъпка на сгради

Янко Александров
Иновационно проектиране с изобретателска стъпка на сгради

Ярослав Рангелов
Композиционна структура на многофамилните жилищни сгради

Ярослав Рангелов
Местоположение на композиционните клетки в обемно-пространствените решения на многофамилните жилищни сгради

Posters
Георги Годинячки
Откриването на Архитектурен факултет във ВСУ „Л. Каравелов“
 
Part-time participants
Даниела Костадинова

Специфика на изделията за обзавеждане в интериорни пространства с хигиенни изисквания за стерилност или клас на бактериална чистота

Даниела Костадинова
Съвременен интериорен образ на стоматологичните центрове

Иванка Велчева
Съвременни офисни пространства. Основни характеристики.интериор и архитектурен дизайн

Иванка Велчева
Интериорни решения при проектиране на малки апартаменти. Дизайн и нововъведения

II. Art and Conservation of Architectural Heritage

Presentations
Natasa Zivaljevic-Luxor, Nadja Kurtovic-Folic

From Technical to Ethical Aspects of Re-using Heritage Buildings as Museums

Yesim Kamile Aktuglu
The Reason of the Excellence of the Nave of the Grand Palais des Champs Elysees, Still Today

Валентина Едрева
Образование в опазването на недвижимото културно наследство е дейност значима и за националната сигурност на страната

Валентина Едрева
Политики за опазване на културното наследство, съобразно собствеността и културната стойност

Радосвета Кирова
Жилищно-отбранителни кули през кърджалийския период и борбите за национално освобождение на балканските народи

Posters
Иван Димитров
Военен лагер на Аспарух край Никулицел – топографски карти

Иван Димитров
Южен бесарабски вал – топографски карти

 

III. Structural Mechanics

Presentations
Alper Aldemir, Beyazıt Bestami Aydın
Effect of Double-Slotted Beams on the Frame Behavior

Dragoș Ungureanu, Nicolae Țăranu, Vlad Lupășteanu, Iuliana Dupir (Hudișteanu)
Microscopic Study of Composite Materials Surface Characteristics

Erhan Budak, Haluk Sucuoğlu
Application of Performance based Seismic Design to Tall Buildings Located in High Seismic Region

İsmail Ozan Demirel, Ahmet Yakut, Hasan Metin
Infilled Frame Response under Seismic Excitation

Iuliana Dupir (Hudișteanu), Nicolae Țăranu, Cristina Vlădoiu, Dragoș Ungureanu
Analitical and Numerical Evaluation of the Flexural Response of Sandwich Beams

Ivan Nešović, Stepa Paunović, Predrag Savić, Miloš Milić, Nikola Romić, Andrija Zorić
Finite Element Method in Steel Bolt Analysis

Ivana Véghová, Jozef Sumec
Mathematical Modeling of Time-Depended Effects in the Linear Theory of Viscoelasticity

Ivanka Paskaleva, Radan Ivanov
Comparison between Records in Bulgaria and Well-known International Near-source Records

Liliya B. Petrova
Construct of Surfaces Influence’s in Rectangular Plates

Liliya B. Petrova
Lines Influence’s for Reactions and Forces in a Basic Beam’s Elements of Displacement’s Мethod

Ľuboš Šnirc, Alžbeta Grmanová, Ján Ravinger
Residual Stresses in Steel Plate Girders

Martin Psotny
Snap-through of an Oblique Cylindrical Shell with Open Cross Section

Miloš Milić, Nikola Romić, Stepa Paunović, Ivan Nešović, Todor Vacev
Estimation of Mechanical Properties of the Hard-Pressed Cardboard using a Three-point Flexural Test

Miloš Milić, Nikola Romić, Stepa Paunović, Ivan Nešović, Todor Vacev
Testing of Connections in Hard-Pressed Cardboard Structures and Construction of a Cardboard Truss

Orkun Yilmaz, Serkan Bekiroğlu
Investigation of Reinforcing Beam-Web on Bolted Unstiffened End-Plate Connections

Predrag Petronijević, Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Marija Spasojević-Šurdilović
Critical Buckling Force of axially Compressed Thin-walled open Profile Bars

Srđan Živković, Slavko Zdravković, Miloš Marinković, Nikola Stojić, Natalija Maksimović
Welding in the Zones of Cold Forming, Preheating and Ball Nodes of Steel Trusses

Srđan Živković, Slavko Zdravković, Nikola Stanković, Nikola Janković
Bearing Capacity of Material Exposed to Fatigue

Stepa Paunović, Ivan Nesović, Miloš Milić, Nikola Romić
An Overview of Methods for Numerical Modelling of Discontinuities

Stepa Paunović, Ivan Nesović, Miloš Milić, Nikola Romić
On Mesh Convergece Criteria with an Example in ANSYS

Анастас Иванов
Свободни пространствени трептения на твърдо тяло

Анастас Иванов
Сеизмични сили за твърдо тяло подпряно на еластични елементи

Ангел Балтов, Ана Янакиева
Определяне риска за начало на микроразрушение в материали със зърнест строеж

Виолета Трифонова-Генова
|Напрежения в околността на изработка с кръгово сечение, прокарана в трансверзално-изотропен масив и натоварена със съсредоточена сила

Виолета Трифонова-Генова
Премествания вследствие сила, приложена по контура на кръгова изработка, прокарана в трансверзално-изотропен масив

Илиана Стойнова, Константин Казаков, Радан Иванов
Реагиране на връзката колона-гладка плоча, подложена на динамични хармонични въздействия

Posters
Andrija Zorić, Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Stevan Veljković
Integral Equations of the Curved Beam According to the Second Order Theory and Their Solving

Andrija Zorić, Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Biljana Mladenović
Basic Equations of the Curved Beam According to the Second order Linearized Theory

Asen Stoyanov
Partially Automated decision of Static Determinable two-Dimensional Truss whit Method „Substitution of the Connections”

Asen Stoyanov
Survay of the Relationship between the Efforts in the Bars and Geometrical Parameter on Three-Dimensional Truss

Ivan Nešović, Stepa Paunović, Predrag Savić, Miloš Milić, Nikola Romić, Andrija Zorić
The Possibility of Reinforcement RB Beams

Predrag Petronijević, Slavko Zdravković, Marija Spasojević-Šurdilović, Milan Jovanović
Aplication of the Capacity Design Method on the Example of Structural Wall

Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Ivana Kostadinov, Sandra Šaković
Seismic Rehabilitation of Cultural Monuments

Slavko Zdravković, Dragana Turnić, Nikola Stanković, Sandra Šaković
Experiment and Theory in Civil Engineering Science

Part-time participants
Martin Psotny
Nonlinear Buckling Analysis of a Shallow Cylindrical Shell with Imperfection

Димитър Лолов
Динамична устойчивост на тръбопровод, провеждащ флуид, състоящ се от два участъка изпълнени от различен материал

Димитър Лолов
Приложение на функцията на Грийн при изследване устойчивостта на центрично натиснат прът с концентрирани маси и междинни еластични опори

Петър Греков
Върху някои въпроси от аналитичното решение на диференциалните уравнения за движение на колоос

Петър Греков
Някои въпроси от движението на задвижвана колоос в холономна постановка

IV. Building Structures

Presentations
Antoaneta Kaneva, Albena Vatralova
Seismic Risk Assessment of Elements of the Technical Infrastructure –Waste Water

Darita Shlychkova Hartmut Pasternak
Numerical Analysis and Laboratory Experiments of Lightweight Structured Sandwich Beams Made of Steel

Doncho Partov, Radoslav Nikolov, Antoaneta Dimitrova
Organization and the Technology of Assembling the Steel Structure of the large „Asparouhov Bridge“ with Steel Orthotropic Deck

Doncho Partov, Veselin Kantchev, Chavdar Stoyanov
70 Years Creep Phenomena in Composite Steel-Concrete Beam – бComparative Analysis between Numerical and Analytical Solution

Ivan Ivanchev
Comparison of the Experimentally Determined Crack Width in RC Elements, Subjected to Bending and Crack Width Obtained According to Different Building Codes

Ivan Ivanchev
Experimental Determination Of The Crack Widths In RC Elements, Subjected To Bending

Radomir Folić, Miloš Čokić
Columns Analysis of RC Continuous Bridge using Nonlinear Static (Pushoer) procEdure

Александър Илиев, Димитър Стефанов
Проект „Benchmark Cash“ – изследване на пълномащабна стоманобетонна конструкция

Антон Гороломов
Особености при оразмерителните проверки на стоманобетонна плоча, усилена с надливка

Антон Гороломов
Усилване на вертикални конструктивни елементи и фундаменти

Димо Кисов
Магистрала „Струма“ - проблеми и тенденции за решаването им

Калоян Йорданов
Поведение на интегрални и полуинтегрални мостове в експлоатация

Станислав Цветков, Десислав Димитров
Проектиране на стоманобетонни охладителни кули, съгласно Еврокод

Тодор Георгиев
Българският принос в предварително напрегнатите стоманени конструкции. Част 1 – Висящи конструкции

Тодор Георгиев
Предварително напрегнати стоманени греди без обтегачи – основни направления за напрягане. Възможности за създаване на нови видове греди

Posters
Stefan Conić, Dragoslav Stojić, Slavko Zdravković, Miloš Keković
The Dissipation of Energy and Dissipation Function

Stefan Conić, Slavko Zdravković, Nebojša Davidović, Dragana Turnić
Meaning of Reliability Theory in the Scientific-research Work in Civil Engineering

Žarko Petrović, Bojan Milošević, Slobodan Ranković, Marina Mijalković, Dragan Nikolić
Application of SCC with Recycled Aggregate for Making of Structural Elements

Žarko Petrović, Slobodan Ranković, Marina Mijalković, Bojan Milošević
Strengthening of RC Continuous Beams using Fiber Reinforced Polymer (FRP) Bars

Станислав Цветков, Николай Димитров
Експериментално-числено и натурно изследване на правоъгълни водни резервоари

Part-time participants
Alexander Tesár
Wind-Srceen on Bridges

Gasii Grygorii
Experimental Investigation of Displacement of the Support Nodes of the Steel and Concrete Composite Cable Space Frames

Grygorii Gasii; Oleg Zabolotskyi
The Structural and Design Specifics of Space Grid Systems

Десислава Митева
Анализ деформираното състояние на пътни мостове с малки отвори

Десислава Митева
Анализ състоянието на пътните настилки при пътните тунели и малките транспортни съоръжения

Христиан Нешев
Влияние на ефектите от втори ред върху границата на огнеустойчивост на правоъгълни стоманобетонни колони със симетрична армировка, подложени на равнинен нецентричен натиск и eдностранно или четиристранно пожарно въздействие, съгласно метод „Изотерма 500°С“ на БДС EN 1992-1-2

Христиан Нешев
Определяне на границата на огнеустойчивост на правоъгълни и плочогредови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент без осова сила и пожарно въздействие, съгласно метод „Изотерма 500°С“ на БДС EN 1992-1-2

 V. Building Physics and Materials Science

Presentations
Roumen Iankov, S. Cherneva, R. Zaharieva, D.Stoychev
Thin Films Material Model Parameter Identification via Nanoindentation and Numerical Simulation

Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Venkatanathan Natarajan, Petar Getcov, Georgy Sotirov, Garo Mardirossian, Atanas Kovachev, Stoyan Velkosky
Estimation of the Anomalous in the Thermal Variations of the Atmosphere and Ground using Satellites for the Aims of Regional Seismic Activity Assessment

Милена Мидева-Димитрова, Теодор Рошавелов
Модифициран махален чук на Шарпи за определяне ударната жилавост на бетони

Posters
Вилма Петкова, Венцеслав Стоянов, Екатерина Серафимова
Фазови трансформации в бели циментови състав при високотемпературни въздействия

VI. Technology, Management and Economics of Construction

Presentations
Zdravko Bonev, Liuben Elenkov, Petar Mandiev, Simona Doneva, Ventcislav Vergiev, Rossen Tcakin
Risk Management of Natural Disasters, Transport Crashes and Industrial Accidents

Ваньо Георгиев
Информационното моделиране на сгради в България

Венцеслав Стоянов
Публикационна дейност на българските изследователи в областта на строителството

Константин Тасов, Владислава Гогова, Венцислав Стоянов
Управлението на логистичните процеси в строителното предприятие – фактор за създаване на конкурентно предимство.

Лъчезар Хрисчев, Веселин Славчев
Композиционни особености и решения при проектирането на фасадно скеле за ремонта на ТВ кула - София

Лъчезар Хрисчев, Веселин Славчев, Марио Генчев
Обследване на дюбелни съединения на едропанелна жилищна сграда чрез методи за безразрушителен и разрушаващ контрол

Станислав Бакърджиев, Офелия Лазова-Велинова
Методика за изследване на опитна стоманобетонна конструкция при ранно декофриране

Part-time participants
Biljana Matejević
Modeling and Simulation of Processes in the Construction

Biljana Matejević
Statistical Analysis the Productivity of Reinforced Concrete Slabs Concreting Process

Веселина Желязкова
Знанията за строителната площадка и мястото им в системата от знания за управление на строителните проекти

Веселина Желязкова
Управление на проектирането на инвестиционните строителни проекти

Мариела Милачкова
Стратегии за организационни промени. Източници за конкурентно предимство на строителните фирми у нас

Офелия Лазова–Велинова
Изследване цените на някои бетонови работи за периода 2012÷2016 година

Офелия Лазова–Велинова, Йордан Велинов
Изследване цените на някои армировъчни работи за периода 2012÷2016 година

Офелия Лазова–Велинова, Йордан Велинов
Изследване цените на някои бетонови работи за периода 2012÷2016 година

VII. Sustainable Development and Environmental Security

Presentations
Георги Годинячки
Съчетание между стоманобетон, дървесни и други екологични материали в съвременните къщи

Георги Франгов
Последствия от неуплътнен обратен насип под подова плоча

Мария Гюлеметова
Политика за екологична сигурност в градоустройството на Пазарджик

Нина Постолова, Здравко Бонев, Стойо Тодоров
Теоретично определяне на остатъчната носимоспособност на употребявани железопътни стоманобетонови траверси

Пламен Иванов, Бойко Беров
Характеристика и разпространение на набъбващи почви в България

Стоянка Иванова
Изследване на ослънчеността на остъклени южни фасади с обратен наклон

Стоянка Иванова
Изследване на пригодността на остъклени фасади с обратен наклон при различни изложения

Posters
Еkaterina Serafimova, Ventseslav Stoyanov, Veneta Stefanova,Vilma Petkova
Mechanical Tests of Mixtures Based on Tunisian Phosphate and Biomass for Use as a Soil Conditioner

Екатерина Серафимова, Венцеслав Стоянов, Венета Стефанова, Вилма Петкова
Механични изпитвания на смеси на база пепел от биомаса за използването им при рекултивация на нарушени терени

Ралица Берберова
Подход при подготовката на част „околна среда” при офериране на изпълнението на строителни обекти

Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Petar Getcov, Garo Mardirossian, Georgi Sotirov, Atanas Kovachev, Stoian Velkoski, Petar Mandiev, Yordan Tankovsky, Boriss Grozdanoff
High Power Wind Turbines Operating in the Urban Environment and Green House Membrane over the Geothermal Installation

Part-time participants
Ботьо Захаринов, Миглена Пейчинова
Социални и екологични тенденции и предизвикателства в устойчивото управление на жизнената среда в България


VIII. Student Section

Posters
Lenka Uhlířová
Influence of Wind on a Office building Westend Square

Lenka Uhlířová, Norbert Jendželovský
Hydrodynamic Loading of Rectangular Tanks

Борислав Козарев, Стефан Александров, Николина Виденова
Фотореалистично визуализиране с програмен продукт 3Ds MAX на AUTODESK. Осветление

Диана Илиева, Светлана Попова
Фасадни системи с биореактори от водорасли генериращи електро- и топлинна енергия

Димитър Власарев, Стефан Александров, Николина Виденова
Възможности за обновяване на централната градска част на гр. Кюстендил с културно- историческа насока. Експониране на археологията от древна Пауталия- археологически маршрут

Димитър Власарев, Стефани Романска, Гергана Величкова
Възможности за обновяване на централна градска част на гр. Кюстендил - балнеологични устройствени маршрути

Николина Виденова, Светлана Попова
Покривно хидроизолиране с битумни разтвори, мембрани, битумизирани листове и керемиди

Николина Виденова, Стефан Александров, Антон Гороломов
Влиянието на природните фактори върху енергийната ефективност на сградите

Светлана Попова, Диана Илиева
Фасадата като вертикална градина

Светлана Попова, Николина Виденова
Изграждане на озеленени покриви

Станислав Цветков, Сюлейман Байрактаров
Конструкции на стоманобетонни сгради и съоръжения за аграрни сгради

Цвета Зидрова, Виктория Стоянова, Борислава Манчева
Сгради за хуманно отглеждане в говедовъдството

Анита Нешева, Борислава Манчева-Велкова
Архитектурни решения на фабрики за производство на шоколадови изделия

Анита Нешева, Валентин Грозев, Станислав Цветков
Конструктивни решения на промишлени сгради (шоколадова фабрика и складова сграда)

Борислава Манчева-Велкова, Севастиян Василев
Архитектурни решения при сгради за отглеждане на птици

Борислава Манчева-Велкова, Албена Стоянова, Георги Буров
Архитектурни решения за средно голямо предприятие за отглеждане, сушене, обработка и пакетиране на билки

Борислава Манчева-Велкова, Георги Буров, Албена Стоянова
Архитектурни конструктивни решения на база за земеделска техника с ремонт, поддръжка, измиване и гариране на различни машини и прикачната към тях техника.

Борислава Манчева-Велкова, Магдалена Михайлова, Красимира Атанасова
Предприятие за преработка на отпадъчни продукти за производство на биогаз

Борислава Манчева-Велкова, Цвета Зидрова, Виктория Стоянова
Сгради за хуманно отглеждане в говедовъдството

Димитър Власарев, Факирчев К., Сюлейман Д.
Устройствени решения за сградите за отглеждане на крави (малки и средни предприятия - кравеферми)

Димитър Власарев, Янева А., Пенев Б.
Конни бази и винарски изби като функционални и устройствени елементи на клъстерна структура на туристическия бизнес

Димитър Власарев, М. Алексиева, К. Петрова
Малки винарски изби в планински или полупланински райони.

Диана Илиева
Архитектурата като средство за превенция на престъпността

Димитър Власарев, Албена Стоянова, Георги Буров
Устройствена конверсия на търговската улица „Цар Освободител“ с прилежащите й квартали от централната градска част на град Кюстендил

Димитър Власарев, Борис Попов, Стела Богданова
Роля и функции на рекреационните оси в промишлените зони и производствени микрорайони

Димитър Власарев, Грета Рашева
Устройствени решения на мелнични комплекси

Димитър Власарев, Грета Рашева, Адиле Четалбашева
Устройствени решения за сградите и териториите на зърнобазите и фуражните бази

Димитър Власарев; Андрей Андреев
Клъстерни структури в земеделието, агроекология и биоземеделие

Димитър Власарев; Андрей Андреев
Устройствена конверсия на някои агростопански територии за земеделски клъстери, функционални и обемно пространствени решения

Димитър Власарев, М. Алексиева, К. Петрова
Устройствени решения за сградите за отглеждане на коне - малки предприятия - конна база

Иванка Маринова, Албена Стоянова, Георги Буров
Архитектура на нискоенергийните и пасивни слънчеви сгради. Видове конструкция. Предимства и недостатъци

Иванка Маринова, Албена Стоянова, Георги Буров
Глината като съвременен строителен материал. Техники с непечена глина. Строителство и архитектура на кирпичената къща

Иванка Маринова, Георги Буров, Албена Стоянова
Възможности за покривно озеленяване, предимства и недостатъци, видове, конструкция и компоненти. Зелените покриви като живи пространства

Иванка Маринова, Георги Буров, Албена Стоянова
Сградно озеленяване - вертикални градини. Възможности, предимства и недостатъци, видове озеленяване, конструкция и компоненти. Зелени стени за интериорни решения

Красимир Вунцов, Джамал Налбантов
Анализ и конструиране на вити стълби

Халим Ахмед, Васил Керин
Изчисляване на нецентричен натиск на стоманобетонни колони и конструктивни стени (шайби)