Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo_VSU2017

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)Покана


Постер


 

Научен комитет

Борислав Борисов, проф. д-р арх., Ректор на ВСУ – Председател

Александър Тесар, проф. д.т.н. инж., Словашката академия на науките, Институт по строителство и архитектура, Словакия
Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика - БАН
Астериос Лиолиос, проф. д.т.н. инж., Тракийски университет, Гърция
Владимир Картопольцев, акад. проф. д.т.н., ТГСАА - Томск, Русия
Владимир Кршистек, проф. д-р т.н. инж., Чешки технически университет, Чешка република
Владимир Савйовский, проф. д.т.н. инж., Киевски нац. университет по строителство и архитектура, Украйна
Влоджимерж Мартинек, проф. д.т.н. инж., ТУ, Варшава, Полша
Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Университет „Св. Кирил и Методий“, Македония
Джон Ермопоулос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция
Димитър Назърски, проф. д-р инж., УАСГ, БАИС
Динар Камотим, проф. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия
Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Бърно, Чешка република
Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., ТУ, Прага, Чешка република
Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., ТУ, Жилина, Словакия
Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Луис Каладо, проф. д.т.н. инж., ТУ, Лисабон, Португалия
Люк Корард, проф. д-р инж., Университет Лиеж, Белгия
Марио Киорино, проф. д-р инж., ТУ, Торино, Италия
Мариуш Маслак, проф. д-р инж., Tехнологичен университет, Краков, Полша
Маргарита Хамова, проф. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Масимо Майовиецки, проф. арх., IUAV, Венеция, Италия
Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Технически универитет, Дания
Милош Дрдацки, проф. д-р инж., ЧАН, Прага, Чешка република
Николае Тарану, проф. д-р инж., ТУ, Иаси, Румъния
Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад, Сърбия
Рикардо Зандонини, проф. д-р инж., Университет, Тренто, Италия
Роджър Джонсън, проф. д.т.н. инж., Инженерно училище, Университет Уоруик, Великобритания
Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“
Том Шанц, проф. д-р инж., Университет Бохум, Германия
Хайнц Брандл, проф. д.т.н. инж., ТУ, Виена, Австрия
Хартмут Пастернак, проф. д.т.н. инж., БТУ, Котбус, Германия
Ян Равингер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Братислава, Словакия
Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“
Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Институт по механика – НТССБ