en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Компютърно-информационен комплекс Правилник (pdf) Вътрешни правила (pdf) Образци на електронни документи Wi-Fi Мрежа на ВСУ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Указания за ползване на сайта my.vsu.bg

- сайта за управление на интернет учебни курсове

Всички преподаватели и служители, които още нe са се регистрирали на сайта my.vsu.bg, но имат имейли адреси от вида: име@vsu.bg, могат да използват за влизане в my.vsu.bg имейл адреса си и паролата, с които си проверяват пощата през страницата webmail.vsu.bg.

 

При първото влизане се показва страница за попълване на данни за създаване на личен профил:

 

 

Задължително е попълването на следните полета НА КИРИЛИЦА:

 

First name - Малкото Ви име

Surname - Попълнете презиме и фамилия (използваме това поле за попълване на две имена, защото в системата са предвидени само две полета за имена)

Email address - Валиден имейл адрес, на който ще получавате различни съобщения, изпращани чрез системата. След като сте влезли с имайла си име@vsu.bg естествено е това да е същия имейл.

City/town - Град/село. Обикновено се попълва София.

- Език, на който искате да се показват надписите на сайта. Ако искате надписите на сайта да са на български, не забравяйте да изберете от падащия списък "Български" вместо езика по подразбиране "English (en)".

 

 

СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФИЛ САМО С ТЕЗИ ДАННИ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО! За да бъдете лесно разпознати от администраторите на системата и те да Ви дадат необходимите права за достъп, трябва още:

 

да щракнете върху надписа Optional (По избор), за да се отворят още няколко полета за попълване:

 

 

Задължително е да попълните:

 

ID number - Научната степен и звание или длъжността, която заемате. (В профилите на студентите това поле съдържа факултетния номер на студента.)

 

Depatrment - Името на катедрата или звеното, в което работите. (В профилите на студентите това поле съдържа номера на групата.)

 

За създаването на Вешия профил щракнете бутон "Update profile".

 

 

След изпращане на данните за създаване на профил, трябва да проверите имейла си и да отворите изпратения Ви интернет адрес. Създаването на профила ще бъде завършено чак след отваряне на този адрес.

 


Права на преподаватели ще получите след няколко дена, след като администратор на системата прегледа Вашия профил и го настрои с необходимите права. При непопълване на всички описани по-горе данни, права не се предоставят! Причината - съображение за сигурност. Само достоверното попълване на всички данни дава най-висока увереност, че профилът не се създава от друго лице.

 

За да поддържате собствен курс по дисциплината, която преподавате, трябва да изпратите заявка за нов курс, като щракнете бутона с надпис "Заявка за нов курс", който може да видите в категориите с курсове.

 

 

 

 

438 0.235

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...