en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Учебен отдел Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Административни отдели Учебен отдел Финансово-счетоводен отдел
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Ректор Заместник ректори Ректорат Контролен съвет Административни отдели
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Начало и край на аудиторните часове

Учебен час Започва в Завършва в
1 час 08:00 08:45
     
2 час 08:50 09:35
     
3 час 09:50 10:35
     
4 час 10:40 11:25
     
5 час 11:40 12:25
     
6 час 12:30 13:15
     
7 час 14:00 14:45
     
8 час 14:50 15:35
     
9 час 15:50 16:35
     
10 час 16:40 17:25
print Печат

 

259 0.082