bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov доц. д-р инж. Христина Заякова Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova-Ilieva Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

ОФЕЛИЯ КИРИЛОВА ЛАЗОВА 
Лични данни
Научно звание

Доцент

Научна степен

Доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони

(+359) 80 29 176, 0887 29 09 39

e-mail

o_lazova@abv.bg

Образование  
2003 - 2005

УАСГ

Специалност

Технология и механизация на строителното производство

Научна с тепен

Доктор

1992 - 1995

ВИАС

Специалност

Мениджмънт на инженерна фирма

Степен

магистър

1980 – 1985

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство - конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент по “Технология и механизация на строителството”

2003 - .....

УАСГ гр.София, хоноруван асистент по “ Технология и механизация на строителното”

2003 - .....

ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна, хоноруван асистент по “Технология на изграждане на специални стоманобетонни съоръжения”

1990 - .....

ЛТУ гр.София, хоноруван асистент по “Теоретична механика и строително дело”

1993 - 1986

СЦ към МТРС, гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

 

Старши асистент и главен асистент по земна механика и фундиране

1987 – 1992

КИНИРПВД гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

1985 - 1987

СМК – гр. Кюстендил, в строителна лаборатория, арматурен цех и на стротелен обект

Научни интереси

Технология на строителното производство Технологично-конструктивни проблеми и решения при изграждане на сгради с “предплочи” и “предстени”

 

Водени лекционни курсове

ССС-И.2.4. Съвременни кофражни системи

ССС-3.1. Технология на строителните процеси

СДС-3.1. Технология на строителните процеси

ССС-3.4. Информационни технологии II

СДС-3.4. Информационни технологии II

Учебни пособия

Тестове по “Технология на строителните процеси” за проверка и оценка на знанията

Публикации

39 научни публикации

 

545 0.186