en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Ина Вълчева Ламбева

доц. д-р арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
Вторник от 9.30 до 10:30


Телефон:
Имейл: inavss@gmail.com

Преподавани учебни дисциплини:
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Интериор II - Обществени сгради, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор и дизайн, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Интериор І (Жилищни сгради), 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

Научна специалност

архитектура

Степен

доктор

 

 

Специалност

архитектура

Степен

висше

Професионална реализация

2012 -

 

Проект-мениджър, Проектант, Координация и администриране на проектите, „ БЕТОН“ ООД, гр. Русе, гр. София

2011-2012

Проект-мениджър, Проектант, Координация и администриране на проектите, „ АЕМВ“ ООД, гр. Русе, гр. София

2008-2010

 

Извършване на проектантска и административна дейност свързана с проекти на фирмата, „ МИО ДИЗАЙН“ ООД, гр. София

2004-2006 

Извършване на проектантска и административна дейност свързана с проекти на фирмата, „ БЛУ АРХ“ ООД, гр. София

2003-2004

 

Преподавател по английски език

Езиков център ДИВА; гр.София

Научни интереси

Основи и Теория на Архитектурата

Дизайн и Съвременни тенденции в Архитектурата

Членство в професионални организации

 Камара на архитектите в България, от 2010 г. рег.№ 04486

Учебни пособия

 Ръководство за проектиране на жилищен интериор, АП – Интериор I; съавторство с д-р арх. Ирена Спиридонова

Ръководство за проектиране на обществен интериор, АП – Интериор II;

съавторство с д-р арх. Ирена Спиридонова

Публикации

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 2 / 2010г.

«История и развитие на търговските центрове»

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 4 / 2011г.

«Предимства, недостатъци и бъдещо развитие на търговските сгради»

 • Публикация в сборник Изкуствоведски чететения ' 2011

«Състояние на търговските сгради в световен контекст»

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 5 / 2012г.

«Бъдещи актуални визии на търговските сгради»

 • Публикация в сборник Изкуствоведски четения ' 2012

«Концепции за експлоатация и обновяване на вече съществуващи търговски пространствени структури. Възможни актуални визии. Формиране на нови идеи или завръщане към първичната форма?»

 • Публикация в сп.Архитектура бр.5 / 2013г.

« Присъствие на архитектурата в другите изкуства, взаимодействие и влияние.»

 • Международна научно-практическа конференция «Актуални проблеми в архитектурата и строителството» Февруари 2014г. Г. Благовещенск, в съавторство с д-р. арх. Иванка Маринова

„Contemporary Concepts of Architectural Environment through Elements of Design: Form, Material, Light and Color“

 • XIV –та Международна научна конференция ВСУ‘2014

«Създаване на „лайфстайл“ архитектура или влиянието на архитектурната концепция и философия на проектирането върху жизнената среда на човека и начина му на живот. Психическо и физическо въздействие на архитектурното пространството. »

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 3 / 2016г.

«Създаване на „Лайфстайл“ архитектура или влиянието на архитектурната концепция върху жизнената среда на човека и начина му на живот»

 • Предоставени за печат в сп. Архитектура

«Технологичното развитие на съвременната градска среда или как си взаимодействаме с интерактивните фасади»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Краков като сбъдната дестинация»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Цветни акценти на затворен жилищен комплекс в Краков, Полша»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Стилистични тенденции в архитектурния дизайн. Исторически преглед и съвременни интерпретации»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Стилистични тенденции в архитектурния дизайн. Съвременни тенденции»

«Анализ на взаимодействието човек – пространство, фактор при формиране на моделите за обитаване»

 • The 3rd International Conference S.ARCH 2016 Budva

Topic: The interrelationship between the elements of urban design and art. Their coexistence as cultural experience

 • II International Scientific and Practical Conference
  "Scientific Issues of the Modernity" – DUBAI 2016

Topic: The use of interactive facades as a menas of improving the exicting built environment; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

 • МАТЕРИАЛИ, МЕТОДИ и ТЕХНОЛОГИИ - 18-та международна конференция 26-30 Юни 2016г.

Topic: Essence of the designer’s approach practice in shaping the built environment

съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

 • XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2016

Заглавие на доклада:

Съвременни похвати в дизайна за архитектурата. Развиващите се технологии в архитектурната практика и приложението им в пространствения дизайн.

Заглавие на доклада:

Дизайнът в архитектурата – интериорен, екстериорен, урбанистичен. Художествено пластични и обемно пространствени връзки.

 

 

 

328 0.178