en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. худ. Николай Николов ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Антоанета Димитрова Димитрова

ст. преп.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
сряда: 13:30 - 14:30 четвъртък: 12:30 - 13:30


Телефон: 0877 660811
Имейл: tonnie_d@hotmail.com

Преподавани учебни дисциплини:
Английски език 1 - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 2 - избираема, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Чужд език, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Чужд език, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Чужд език, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
---
Английски език, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

Специалности

Треньор по стрелба с лък и Учител по Физическо Възпитание /1984-1989/

 

Английски език и Литература, ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“ /2003-2005/

Степен

Магистър

Професионална реализация

ВСУ „ Л. Каравелов“

(септември 2008 – ∞)

Старши преподавател по английски език – ВСУ “Любен Каравелов“, гр. София

Езиков център

INTELLECT

(2013 – 2016)

Преподавател по английски език (хонорар) – езиков център

INTELLECT

„Белз и Белин“

(2007 – 2010)

Преподавател по английски език (хонорар) – езиков център „БЕЛЗ и БЕЛИН“

„Космос“

(2004 – 2007)

Преподавател по английски език – образователен център „КОСМОС“

UiTM - Malaysia

(1996 – 2002)

Lecturer (Faculty of Sports Science and Recreation – UiTM):

 • Archery

 • Mental Preparation in Sports

 • Sports Psychology

 • Track and Field – Theory and Methods of Training

 • Competitive Games - Theory and Methods of Training

 • Indoor Sports – Individual and team

 • Physical Conditioning

 • Aerobics

 

 

Научни интереси

 • Прилагане на изучавани и иновативни методи в чуждоезиковото обучение – еклектичен подход.
 • Изследване на усвояването на специфична лексика и терминология при архитекти и строителни инженери в контекста на изучавани чуждестранни материали.
 • Проследяване на степента на усвояване на езикови и граматически единици, на база контекст.
 • Приложението на компютърните технологии в процеса на обучение – интерактивни пособия.
 • Аз, част от Вселената и Вселената у мен

Членство в професионални организации

In 2001 - Rotary Club, Selangor (Malaysia)

Водени лекционни курсове

Разнородни и актуални, според потребности, ниво и професионална сфера

Учебни пособия

Преводач на учебник към екипа на доц. д-р инж. Анита Хандрулева.

Редактор при оформяне на учебно помагало (и в електронен вариант – e-book) по стоманени конструкции, на английски език, за доц. д-р инж. Тодор Георгиев.

Публикации

 • Превод от български на английски език : „Трансформация на Куб“ - Сборник от задачи по архитектурно моделиране и макетиране, 2013 г., доц. Д-р Иванова, Д-р Ст. Дечев.

 • Преводач и редактор на английски научни и технически текстове:

 1. TIMBER BRIDGE OVER THE RIVER OSAM IN LOVECH IN THE LIGHT OF THE WORLD HISTORIC HERITAGE BRIDGE STRUCTURES (PART I)

 2. TIMBER BRIDGE OVER THE RIVER OSAM IN LOVECH IN THE LIGHT OF THE WORLD HISTORIC HERITAGE BRIDGE STRUCTURES (PART II)

 • Преводи на статии и доклади за международни издания:

Technical Transactions Civil Engineering, Issue 2-B (7) Year 2016:

Doncho Partov, Mariusz Maślak, Radan Ivanov, Milen Petkov, Denislav Sergeev, Antoaneta Dimitrova

 1. A COVERED WOODEN BRIDGE OVER THE OSAM RIVER IN THE BULGARIAN TOWN OF LOVECH – ITS HISTORY AND THE PRESENT DAY

 2. THE DEVELOPMENT OF WOODEN BRIDGES THROUGH THE AGES – A REVIEW OF SELECTED EXAMPLES OF HERITAGE OBJECTS. PART 1 – THE MILESTONES

 3. THE DEVELOPMENT OF WOODEN BRIDGES THROUGH THE AGES – A REVIEW OF SELECTED EXAMPLES OF HERITAGE OBJECTS. PART 2 – THE ICONIC STRUCTURES FROM THE WESTERN SLAVDOM AREA AND THOSE THAT INSPIRED THEM

 • Научен доклад за международна научна конференция ВСУ – 2017: Аспарухов мост (превод от български на английски)

 

 

 

 

660 0.307