Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП


ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА


    Във връзка с предстоящо сключване на договор за доставка на канцеларски материали, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, кани всички заинтересовани лица да представят своите оферти в срок до 13.11.2015 г. /петък/ включително, съгласно приложената спецификация.
   Офертите се представят в деловодството на училището: гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, Ректорат, ет. 3, стая № 33 или на електронна поща: ao_hr@vsu.bg.


ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДАН  ИВАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

 

Договор № 247 от 25.11.2015 г. за доставка на канцеларски материали и офис консумативи

 


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Ръководството но отдел "Е и П" и "СОС" има  намерение
до извърши ремонтни роботи в студентско общежитие бл 4 и вътрешен път.

 

Вижте Техническо задание.

Моля заинтересованите лица да  депозират оферти в деловодството но ВСУ
"Любен Каравелов" до 03.11.2015 16.00 часа.

ИНЖ. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ
Пом -Ректор по АСД на ВСУ „Л. Каравелов“

 

363 0.154

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...