en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Политики и документи

 

Уважаеми студенти, уважаеми колеги,

актуалните правилници и други нормативни документи, регламентиращи работата на ВСУ "Л. Каравелов" може да намерите в локалната мрежа на ВСУ на адрес:

\\1st\PRAVILNICI

 

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

324 0.114