en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Прием 2017 Онлайн кандидатстване Ако имате въпроси Създаване на профил Влизане в моя профил Календарен график Брой места по специалности Незаети места Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща Входни данни Резултати от изпити Класиране Контакти
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Контакти във връзка с Прием

Може да изпратите въпроси и през формата на страница Ако имате въпроси

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Ректорат
Зам.-ректор по учебната дейност
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
80 29 110 zrector@vsu.bg
Строителен факултет
Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 160
факс: 80 29 101
decan_sf@vsu.bg
Сътрудник-организатор
инж. Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161 mihailova@vsu.bg
Организатор обучение
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162 koprivarova@vsu.bg
Архитектурен факултет
Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 158 alexivanova@yahoo.com
Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157 danyand@vsu.bg
Организатор
Анна Стоева Петкова
80 29 190 a_petkova@vsu.bg
Отдел "Обща администрация"
Организатор кандидатстудентска кампания
Вяра Димитрова Николова
80 29 190 was.bg@mail.bg
Експерт учебна дейност
Наира Бабаян
80 29 190 naira.babayan@vsu.bg
Интернет сайт
Сайт администратор
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
80 29 125
0898 26 55 30
site@vsu.bg

 

228 0.478