en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Прием 2017 Онлайн кандидатстване Ако имате въпроси Създаване на профил Влизане в моя профил Календарен график Брой места по специалности Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща Входни данни Резултати от изпити Класиране Контакти
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Контакти във връзка с Прием

Може да изпратите въпроси и през формата на страница Ако имате въпроси

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Ректорат
Временно изпълняващ длъжността зам.-ректор
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
80 29 110 zrector@vsu.bg
Строителен факултет
Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 160
факс: 80 29 101
venci_sto@abv.bg
Сътрудник-организатор
инж. Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161 mihailova@vsu.bg
Организатор обучение
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162 koprivarova@vsu.bg
Архитектурен факултет
Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 158 alexivanova@yahoo.com
Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157 danyand@vsu.bg
Организатор
Вяра Димитрова Николова
80 29 190 was.bg@mail.bg
Колеж по строителство
Директор на КС
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки
80 29 160 dekan-sf@vsu.bg
Сътрудник-организатор
Ана Петрова Спасова
80 29 171
80 29 051
spasova@vsu.bg
Учебен отдел
Ръководител учебен отдел
Христо Стойков Христов
80 29 115 hristov@vsu.bg
Зам.-ръководител учебен отдел
инж. Красимира Любенова Стоева
80 29 116 krstoeva@vsu.bg
Интернет сайт
Сайт администратор
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
80 29 125
0898 26 55 30
site@vsu.bg

 

231 0.054