bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Anita Handruleva Prof. DSc. Eng. Konstantin Kazakov Assoc. Prof. Dr. Eng. Radan Ivanov доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Iliana Stoynova Prof. Dr. Eng. Doncho Partov проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов Assistant Prof. Eng. Vladimir Matuski Mechanics and Mathematics
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 134

e-mail:

bankov@vsu.bg

Образование
1960

УАСГ – строителен факултет, София

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2002 - .........

Гост професор към катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

1964 - 2003

Асистент, доцент и професор, зам. декан и ръководител на катедра “Строителна механика“ – УАСГ - София

1960 - 1964

Технически ръководител на строежите на оловно-цинковия комбинат край Пловдив и на нефтохимическия комбинат край Бургас

Научни интереси

Якост, устойчивост и динамика на прътовите конструкции, на равнинни дискове и плочи, както и на приложението на съвременни дискретизационни методи за решаване на горните проблеми.

Членство в професионални организации

Съюз на научните работници в България;

Национален комитет по теоретична и приложна механика

Учебни пособия

Метод на крайните елементи в строителната механика

(съавтор Ю.Павлова) -монография

Строителна статика I част, определими системи – учебник

Строителна статика II част, неопределими системи – учебник

Теория на еластичност, устойчивост и динамика, избрани въпроси – учебник

Водени лекционни курсове

ССС-28. Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

ССС-И.1.1. Метод на крайните елементи

МАГ-СК.3. Теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Строителна статика - I част – УАСГ, София

Строителна статика - II част – УАСГ, София

Публикации

65 научни публикации

Специализации

Научно –изследователски стаж в CTICM – Париж, Франция, 1973, 1974


 

529 0.199